Стипендии

2020/2021
 
 
Стипендии. Указания за подаване на документи за стипендии за I и II срок на учебната 2020/2021 година

изтегли указания

изтегли бланка на заявление

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  НА УЧЕБНАТА 2020/2021

 

2019/2020

Класиране на учениците за видове стипендии през първи учебен срок на учебната 2019/2020г. - тук

 

Предложение  на комисия за класиране на видове стипендии през първи учебен срок на учебната 2019/2020г. - тук

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА И УКАЗАНИЯ  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  ПРЕЗ 1 И 2 СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020

 

2018/2019

УКАЗАНИЯ  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  ПРЕЗ 2 СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  НА УЧЕБНАТА 2018/2019

 

2016/2017   2017/2018

УКАЗАНИЯ  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ  ПРЕЗ 2 СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018

ЗАПОВЕД ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 328 НА МС ОТ 21.12.2017 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТИПЕНДИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ

Информация