Дейност 2 - обучение на учениците

Група 8 а - Ръководител на група Светла Вълчева Вълчева

  • Учебен план - график по проекта   - Учебен план-график по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
  • Сертификати   по проект - Сертификати по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

Дейност 2 - обучение на учениците

Група 8 б - Ръководител на група Нанка Тодорова Попова

  • Учебен план - график по проекта   - Учебен план-график по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"
  • Сертификати   по проект - Сертификати по проект "Равен достъп до училищно образование в условията на криза"

    

Информация

 

 

Календар

 

 

 

Контакти

Изтегли тук: >> Актуална информация за телефони и е-mail

 

 

 

 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на  сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

080010112 

 е-mail: obhvat@mon.bg