График и консултации

Изтегли тук: График за контролни и класни работи за втори срок в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

Изтегли тук: График на учебното време в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

Изтегли тук: График за контролни и класни работи за първи срок в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

Изтегли тук: График за консултации  в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

Изтегли тук: График за провеждане на проравнителни изпити на учениците от ДФО  и СФО от 9 до 12 клас за учебната 2020/2021 година на  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия;

 

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  I-РИ срок на 2020/2021г.

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  II-РИ срок на 2019/2020г.

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  I-РИ срок на 2019/2020г.

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  I-РИ срок на 2018/2019г.

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  II-РИ срок на 2017/2018г.

Изтегли тук:►График за консултации с ученици и родители -  I-РИ срок на 2017/2018г.

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЗИЯ ЗА ТЕЛЕФОНИТЕ И Е-MAIL - тук

Информация