ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година

 

Професия: Екскурзовод

III- та степен на професионална квалификация

Специалност: Екскурзоводско обслужване

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

 

 

Професия: Хотелиер

III- та степен на професионална квалификация

Специалност: Организация на хотелиерството

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

 

Професия: Ресторантьор

III- та степен на професионална квалификация

Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

 

БАЛООБРАЗУВАЩИ ПРЕДМЕТИ:

1.Удвоена оценка по Български език и литература и Математика от Национално външно оценяване;

2. Оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

3.Оценките се превръщат точки по скала определена от МОН.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗАПИСВАНЕ:

1. Заявление за класиране ;

2. Медицинско удостоверение от личен лекар;

3. Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование;

 

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ

I класиране

от 05 юли 2021 до 07 юли 2021г. вкл. – Подаване на документи за участие в приема;

до 13 юли 2021г. вкл. - Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране;

до 16 юли 2021г. вкл. - Записване на приетите ученици на I етап класиране или подаване на заявление за участие в II етап на класиране;

II класиране

до 20 юли 2021г. вкл. - Обявяване на списъците с приетите ученици на II етап;

до 22 юли 2021г. - Записване на приетите на II етап на класиране;

23 юли 2021г. - Обявяване  на записалите се ученици и броя на незаетите места II етап;

III класиране

26 - 27 юли 2021г. вкл. - Подаване на документи за участие в III етап;

29 юли 2021г. – Обявяване на списъците с приетите ученици на III етап;

30 юли 2021г. - Записване на приетите на  III етап;

до 02 август 2021г. - Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап;

до 10.09.2021г. вкл. – Попълване на незаетите места след  III етап на класиране и записване /определя се от директора на училището/;

 

КОНТАКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

Директор – тел.:  0877/138 506;

Зам. Директор – тел.: 0877/275 458;

Комисия по приема – тел.: 0518/ 451 74;

Е-mail: pghrt_veliki@abv.bg

Адрес: 9200 гр. Провадия, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 82а

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

Провеждане на тестове по:  
Български език и литература 11 юни 2021 г.
Математика 14 юни 2021 г
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 02 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в приема 05 – 07 юли 2021 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
 
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 13 юли 2021 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап до 16 юли 2021 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етап до 20 юли 2021 г.
вкл.
Записване на приетите на II етап до 22 юли 2021 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап 23 юли 2021 г.
Подаване на документи за участие в III етап 26 – 27 юли 2021 г.
вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап до 2 август 2021 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

 


ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Специалности

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

с разширено изучаване на Английски език

III- та степен на професионална квалификация

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

 

Балообразуване:

1. Удвоена оценка по Български език и литература и Математика от Национално външно оценяване;

2. Оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

3.  Оценките се превръщат  точки по скала определена от МОН


Учениците ще придобият знания по
:

 • организация на дейността в хотела;
 • изкуство за водене на преговори и осъществяване на професионални контакти с гостите на чужд език;
 • маркетинг и реклама, икономика и мениджмънт в хотелиерството;
 • прилагане на иновациите в туризма и технологията на хотелиерското обслужване;
 • работа с програмни продукти и познания за правната уредба в туризма. 

Възможности за реализация


Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на хотел или мотел;
• ръководител отдел в хотел;
• управител на къща за гости;
• управител на пансион;
• управител на къмпинг;
• аминистратор в хотел;

 

Специалност

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения                                                                                                                            

Професия: Ресторантьор

с разширено изучаване на Английски език

III- та степен на професионална квалификация

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

Балообразуване:

1. Удвоена оценка по Български език и литература и Математика от Национално външно оценяване;

2. Оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

3.  Оценките се превръщат  точки по скала определена от МОН

Учениците ще придобият знания по:

 • подготовка на оферти и договори за кетъринг на български и английски език;
 • създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
 • участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • планиране асортимента от ястия и напитки;
 • създаване и въвеждане на нови рецепти;
 • контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на заведение за обществено хранене;
• управител ресторант;
• управител снекбар;
• главен готвач;
• отговорник търговска зала;
• салонен управител.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

Провеждане на тестове по:  
Български език и литература 09 юни 2020 г.
Математика 11 юни 2020 г
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 02 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в приема 03 – 07 юли 2020 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
 
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 13 юли 2020 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап до 16 юли 2020 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етап до 20 юли 2020 г.
вкл.
Записване на приетите на II етап до 22 юли 2020 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап 23 юли 2020 г.
Подаване на документи за участие в III етап 24 – 27 юли 2020 г.
вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап 29 юли 2020 г.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование

 

 

График на дейностите по приемане на ученици в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия

Етап на класиране Записване Работно време и място
І етап 11.07. - 16.07
Записване на приетите ученици на І етап на класиране или подаване на заявления за ІІ етап
08:00 – 17:00 часа
стая №304
ІI етап 18.07 - 22.07 08:00 – 17:00 часа
стая №304
IIІ етап 29.07 - 31.07 08:00 – 17:00 часа
стая №304
След ІІІ етап до 10.09 08:00 – 17:00 часа
стая 304
Адрес: гр. Провадия, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" 82а, община Провадия, област Варна        
Информация