Материална база

 

Професионална гимназия по  "Цар Симеон Велики" – гр. Провадия разполага с добре оборудвана учебно - техническа база със специализирани кабинети, където учениците усвояват умения по различни специалности.

Училището разполага с един компютърни кабинета, снабдени с необходимия софтуер и хардуер, необходим за часовете по "Информатика" и "Информационни технологии". Осигурен е и свободен достъп до Интернет на всички ученици и учители.


Учениците със специфични образователни потребности полагат основите на професията «Работник в заведенията за хранене и развлечения» в специално оборудвана работилница по «Готварство» и в кабинет по «Сервиране».


Професионалната подготовка е основа на професионалното обучение на учениците.
Въведените учебни дисциплини, изискват съвременно оборудване на учебните работилници. Учителите и учениците се нуждаеха от обогатяване на материалната база, от използване на съвременни методи и средства, техники и технологии за професионално обучение, съобразявайки се с Европейските стандарти.


Добрата материално-техническа база дава възможност на учениците да усвоят умения за избраните от тях професии. Добрата професионална подготовка е гаранция за ефективната реализация на завършилите на Европейския пазар на труда.

 

 

 

 

 

 

 

Информация