На 03.05.2019г се проведе първото състезание по медиация в ПГХРТ „Цар Симеон Велики“. Участници бяха членовете на клуб по “Училищна медиация", сформиран по проект на МОН - "Занимания по интереси", с ръководител Невелина Нелкова.
Жури бяха Недялко Недялков от 12б клас и Гюлджан Али от 11а клас, които миналата година участваха в "Национално състезание за медиатори" в гр.Варна.
Грамоти от днешното състезание получиха:
Най-добър медиатор - Йоана Иванова - 8б клас;
Актьорско майсторство - Рада Фимитрова - 8б клас и Крисияна Иванова - 11б клас;
Участие в " състезание по медиация" - Станислав Михайлов 11б клас. 
Йоана, Рада и Крисияна ще получат възможност за включване в сетрифициращо обучение за медиатори, организирано от Институт Итера гр. Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация