БЮДЖЕТ

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2021-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2021-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2021-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2021-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2021-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2021-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2021-Проект "Подкрепа за успех"

Годишен план по тримесечие за 2021-Бюджет

Бюджет 2021

Заповед за бюджет 2021

Заповед за права и отговорности с бюджет 2021

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 29.02.2020-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020-Проект "Подкрепа за успех"

План по тримесечие за 2020-Бюджет

Бюджет 2020

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2019-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2019-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2019-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2019-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2019-Проект "Подкрепа за успех"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2019-Проект "Еразъм+"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2019-Бюджет
Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2019-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2019-Бюджет

Годишен план по тримесечие за 2019-Бюджет

Бюджет 2019

Заповед за бюджет 2019

Заповед за права и отговорности с бюджет 2019

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 - Проект "Ученически практики"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 - Проект "Твоят час"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 - Проект "Eразъм +"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.11.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.10.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 - Проект "Ученически практики"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2018 - Проект "Твоят час"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.08.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.07.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 - Проект "Ученически практики"

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2018 - Проект "Твоят час"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.05.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.04.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 - Проект "Ученически практики"

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2018 - Проект "Твоят час"

Отчет за изпълнение на бюджета към 28.02.2018-Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2018-Бюджет

Годишен план по тримесечие за 2018-Бюджет

Бюджет 2018

Заповед за бюджет 2018

Заповед за права и отговорности с бюджет 2018

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2017

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2017

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2017

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2017

Годишен план по тримесечие за 2017-Бюджет

Бюджет 2017

Заповед за бюджет 2017

Заповед за права и отговорности с бюджет 2017

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016

Годишен план по тримесечие за 2016 -Бюджет

Бюджет 2016

Заповед за бюджет 2016

Заповед за права и отговорности с бюджет 2016

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015

Годишен план по тримесечие за 2015-Бюджет

Бюджет 2015

Годишен план по тримесечие за 2014-Бюджет

Бюджет 2014

Годишен план по тримесечие за 2013-Бюджет

Бюджет 2013

Годишен план по тримесечие за 2012-Бюджет

Бюджет 2012

Информация