СЪОБЩЕНИЕ 26.03.2020г.
Уважаеми колеги,
предвид това, че децата прекарват доста време в интернат и не винаги са под надзор на родител, изпращам Ви материал от сайта на Комисията за защита на личните данни.
Актуални въпроси от обществен интерес - Комисия защита на личните данни

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ"

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСАН В РЕГИСТЪРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Регламент  (ЕС) 2016/679
Правилник за дейността за комисията за защита на личните данни и нейната администрация
Какво трябва да знаят администраторите на лични данни
Инструкция номер 1 от 2016

Наредба за 1 от 2013г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допистимия вис защита на личните данни

Закон за защита на личните данни

Практически въпроси за защита на личните данни
https://www.cpdp.bg/  -Комисия за личните данни


 

Информационни клипове от КЗЛД 

Информационен клип на КЗЛД

 

Информационен клип на КЗЛД

 

 

Неприкосновеност в дигиталния век

 

Въведение

  

 

    

Бисквитки

 


 

 Геолокализация

 

 

 Публичност в интернет

 


 

 Пароли

 

 

 Крадците са бдителни дори онлайн.  
 А Вие?

 

 

 Видеонаблюдението на работното място

 

 

 Видеонаблюдението преди и сега

 

 

 

 Чувствителни лични данни

 

 

Финал. Личните данни са защитени.

 

Информация