Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до  20.03.2020 г. включително .
Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат.
При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.
 
 

Приемане на ученици в държавните и общинските училища

2.Приемане на ученици в държавните и общинските училища

виж информация за услугата  изтегли образец на приравнителни изпити

Преместване на ученици в държавните и общинските училища

1.Преместване на ученици в държавните и общинските училища

виж информация за услугатаизтегли образец на преместване на ученици

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

13.Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

виж съдържание на услугата

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности

14-15 Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

виж съдържание на услугатаизтегли образец на заявление за валидиране на компетентности

Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация

11 Издаване на Удостоверения за валидиране на професионална квалификация по част от професия и Свидетелства за валидиране на професионална квалификация

виж съдържание на услугатаизтегли образец на заявление за валидиране на професионална квалификация

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

18 Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

виж съдържание на услугатаизтегли образец на заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация

12.Издаване на европейско приложение на свидетелство за професионална квалификация (влиза в сила от учебната 2021/2022 учебна година)

виж съдържание на услугатаизтегли образец на заявление за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование

Информация