ДНЕВНА ФОРМА
 
2020/2021г.
 
От учебната 2020/2021 година в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия се обучават 232 ученика които са разпределени в 10 паралелки и 2 професии, както следва:
 
1. Професия: Хотелиер- интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

2. Професия: Ресторантьор - интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

Изтегли тук:

 

 

1.Училищен учебен план за 8 клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

2.Училищен учебен план за 8 клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

3.Училищен учебен план за 9а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

4.Училищен учебен план за 9б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

5.Училищен учебен план за 10а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

6.Училищен учебен план за 10б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

7.Училищен учебен план за 11а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

8.Училищен учебен план за 11б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

9.Училищен учебен план за 12а клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

10.Училищен учебен план за 12б клас за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с интензивно изучаване на чужд език 2020/2021;

 
 
2019/2020г.
 
От учебната 2019/2020 година в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия се обучават 241 ученика които са разпределени в 10 паралелки и 2 професии, както следва:
 
1. Професия: Хотелиер- интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

2. Професия: Ресторантьор - интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

Изтегли тук:

 

2018/2019г.

През учебната 2018/2019 г. от 8 до 12 клас се обучават 229 ученика, разпределени и 10 паралелки и 2 професии, както следва:

 

1. Професия: Хотелиер- интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

2. Професия: Ресторантьор - интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

Изтегли тук:

 
 
2017/2018г.
 
От учебната 2017/2018 година в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия се обучават 235 ученика които са разпределени в 10 паралелки и 2 професии, както следва:
 
 
1. Професия: Хотелиер- интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

2. Професия: Ресторантьор - интензивно изучаване на чужд език

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 5 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

 

2016/2017г.

 

В ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия през учебната 2016/2017 година се обучават 183 ученици, разпределени в 8 паралелки. Учениците се обучават в следните специалности: 

 

1. Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 4 години;

 

2. Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 4 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

 

2015/2016г.

 

В ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия през учебната 2015/2016 година се обучават 148 ученици, разпределени в 8 паралелки. Учениците се обучават в следните специалности: 

 

1. Професия: Хотелиер

Специалност: Организация на хотелиерството - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 4 години;

 

2. Професия: Ресторантьор

Специалност: Производство  и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - III- та степен на професионална квалификация със срок на обучение – 4 години;

 

Утвърдени учебни планове и програми за професионални направления:

Информация