СЪОБЩЕНИЕ 25.11.2020 г.
 
„Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на учените, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID-19”. Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08:30-11:30 часа и 12:30-16:30 часа.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 10.11.2020 г.

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

изтегли декларация

изтегли заявление

 

Изтегли тук: Организация за обучение в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия през учебната 2020/2021 година в условия на COVID-19 приета с решение на ПС 18/02.09.2020г.

1.ПЛАН ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 НА ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;
 
2.План за работа на екип за съпътстваща подкрепа на учениците пропуснали присъствените учебни занятия на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;
 
3.Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;

 

Изтегли тук: Линк към кратък наръчник за родителите, разработен от Асоциация "Родители"

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view

 

Изтегли тук: Линк към Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберпрестъпност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Изтегли тук:  Линк за сваляне на брошурата: https://we.tl/t-xtLMbGDLcS

 

НАСОКИ ОТ МОН:

Указания на Министерство на здравеоопазването относно присъствено обучение в училищата в условия на COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)
 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 10.09.2020 г.)
 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 08.09.2020 г.)
 

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 - 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (акт 09.09.2020 г.)
 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЕЩЕНИE НА ДЕЦА В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЯСЛИ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)
 

УКАЗАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 (публ. 28.08.2020 г.)

 

МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ КОРОНАВИРУС (COVID-19)

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ


 

Какво представлява новият коронавирус?

CoV е нов щам на коронавирус. Заболяването, което за пръв път беше идентифицирано в Ухан, Китай, беше наречено коронавирус 2019 (COVID-19). COVID-19 e нов вирус, свързан със същото семейство вируси като Тежкия остър респираторен синдром (ТОРС) и някои видове настинки.

 

 

Как се разпространява COVID-19?

Вирусът се предава чрез пряк контакт със заразен човек при кашляне и кихане и чрез докосване до заразени повърхности. COVID-19 може да оцелее върху повърхности в продължение на няколко часа, но обикновените дезинфектанти могат да го убият.

 

 

 

Какви са симптомите на коронавируса?

 

От известното досега, вирусът може да причини умерени грипоподобни симптоми като:
 треска
 кашлица
 затруднено дишане
 мускулни болки и
 отпадналост.

При по-тежките случаи инфекцията може да причини пневмония или затруднения в дишането. По-рядко заболяването може да има фатален изход.

Симптомите са подобни на тези при грип или обикновена настинка, които са доста по-често срещани от COVID-19. Ето защо са необходими изследвания, за да се потвърди, че някой е заразен с COVID-19. Важно е да се запомни, че ключовите превантивни мерки са същите – често миене на ръцете и респираторна хигиена – при кашлица или кихане закривайте лицето си със сгънат лакът или с хартиена кърпичка, след което я изхвърлете в затворен кош за боклук.

 

Как да се предпазим от COVID 19 и да спрем разпространението му?

Как да се пазим от корона вируса

 

От особена важност е вземането на превантивни мерки за предпазване от заразяване, посочени от СЗО и Министерство на външните работи, а именно:

 • избягване на контакт с болни хора, особено на такива с кашлица и/или повишена температура;
 • прилагане на общите хигиенни правила по отношение на хигиена на ръцете и хигиена на храната;
 • измиване на ръцете със сапун и вода или използване на дезинфекционен разтвор на алкохолна основа, след кихане и кашляне, при грижа за болен, преди, по време и след приготвяне на храна, преди хранене, след използване на тоалетна, след всеки контакт с животни и когато ръцете са видимо замърсени;
 • почистване на ръцете редовно с дезинфектант на поне 60 %-ова алкохолна основа и/или миене с вода и сапун;
 • при кихане и кашляне покриване на устата и носа със свивката на лакътя или със салфетка, която се изхвърля веднага в затворен кош/контейнер;
 • избягване предприемането на пътувания извън границите на страната, особено към места с установени случаи на коронавирус;
 • избягване на контакт с хора, ако Вие самият кашляте или се чувствате зле;
 • ако имате температура, кашлица и затруднено дишане особено след пътуване извън страната, своевременно потърсете лекар и го уведомете къде сте пътували първо по ТЕЛЕФОН;
 • ако се разболеете по време на пътуване, уведомете екипажа и своевременно потърсете медицинска помощ;
 • категорично се препоръчва се да не се пътува до Италия, Китай и други страни с установени случаи на корона вирус;
 • ако все пак сте пътували до Китай, Италия или други страни с установени случаи на коронавирус, след завръщането си останете вкъщи под домашна карантина за срок от 14 дни и информирайте личния си лекар ПО ТЕЛЕФОНА, НЕ НА МЯСТО;
 • при слагане на маска да се поставя така, че да покрива устата и носа. След всяка употреба еднократната маска да се изхвърля незабавно и ръцете да се измиват;
 • използване на различни ножове и дъски за рязане на сурово месо и преработени храни;
 • миене на ръцете веднага след пипане на сурово месо и преди докосване на преработени храни;
 • консумирайте само храна, която е преминала достатъчна термична обработка;
 • избягвайте да влизате в контакт и да пътувате с болни животни;
 • избягване на контакт с животни, техните екскременти или изпражнения;
 • при излизане от вкъщи носете ръкавици и не ги сваляйте докато сте в обществен транспорт и на публични места. Бъдете внимателни с дръжките на вратите. При възможност отваряйте или затваряйте с лакътя си. Носете ръкавици, когато натискате дръжката или мийте ръцете си веднага след това.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page 1 / 1

Zoom 100%

 

 

 

Какъв е най-добрият начин за миене на ръцете?

Мислихте, че си миете правилно ръцете! Вижте видеото и преценете сами.

Нанесете достатъчно сапун върху мокри ръце и търкайте по цялата повърхност, включително между пръстите и под ноктите, най-малко в продължение на 20 секунди. Изплакнете добре с течаща вода и подсушете ръцете с чиста кърпа от плат или кърпа за еднократна употреба.

Мийте ръцете си често, особено преди хранене, след като сте издухали носа си или сте кашляли и кихали, както и след като сте използвали тоалетната.

Ако в дадения момент нямате достъп до сапун и вода, използвайте гел за ръце на алкохолна основа с поне 60% съдържание на алкохол.

 

 

Трябва ли да нося медицинска маска?

Използването на медицинска маска се препоръчва, ако имате респираторни симптоми (кашлица или кихане), за да предпазите околните. Ако нямате симптоми, няма нужда да носите маска.

Ако се носи маска, тя трябва  да се постави правилно за да се гарантира нейната ефективност и за да се избегне рискът от предаване на вируса.

Само носенето на маска не е достатъчно за спирането на инфекцията. То трябва да се съчетава с често миене на ръцете, покриване на лицето при кихане и кашляне и избягване на близък контакт с всеки, който има симптоми на настика или грип (кашляне, кихане, висока температура).

 

 

Какво да направя, ако член на семейството има симптоми?

Трябва да потърсите навременна медицинска помощ, ако вие или вашето дете има висока температура, кашлица или затруднено дишане. Добре е да се обадите предварително на вашия лекар, ако сте пътували в район, където има случаи на COVID-19, или ако сте били в близък контакт с някой, който е пътувал до такъв район и има респираторни симптоми.

 

Смартфонът – развъдник на коронавирус

Основното правило, което трябва да спазваме като превенция срещу коронавируса, е редовно да измиваме ръцете си.

Но има един предмет, който непрекъснато е в ръцете ни и вероятно не се замисляме, че също може да стане причина за заразяване.

Смартфонът е неизменна част от нашето ежедневие. Използваме го навсякъде и по всяко време. Редовно го докосваме и с мръсни ръце. Ръце, по който може да са полепнали болестотворни бактерии.

Според учени от Университета в Саутхемптън, коронавирусът може да се задържи върху твърди и гладки повърхности (като дисплея на смартфона) до цяла седмица, ако през това време повърхността не бъде дезинфекцирана. Така рискът от заразяване се покачва значително.

 

Колко важно е физическото дистанциране в битката с COVID-19?

Световната здравна организация (СЗО) вече настоява да избягваме фразата “социално дистанциране” и вместо това да използваме “физическо дистанциране”, предава Ройтерс.

Идеята е да се поясни, че когато човек си остава вкъщи, той не къса всякакъв контакт със своите приятели и семейство, а просто поддържа физическа дистанция, за да попречи на разпространението на новия коронавирус SARS-CoV-2, отговорен за COVID-19.

И ако все още не сте съвсем сигурни защо това наистина е ефективно, може би тази анимация, създадена от американския художник Хуан Делкан и неговата партньорка Валентина Изагуир, може да ви помогне.

Озаглавена Safety Match (“Безопасната кибритена клечка”), добилата изключителна популярност анимация показва линия възпламеняващи се една от друга горящи клечки за кибрит, докато една от тях не “излиза” от редицата и спира разпространението на огъня.

Всичко, което се иска от нас, е да си останем вкъщи. Толкова е просто.

 

 

 

 

Протокол при прибиране вкъщи

Протокол при излизане от вкъщи

Протокол при съжителство със заболял


 

Открита е телефонна линия към Министерство на здравеопазването при въпроси, свързани с коронавируса (COVID-19): 02 807 87 57 от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

Телефон за връзка на територията на град Варна: 052 978 720, 052 607 085, 052 978 711 – Клиника по инфекциозни болести към УМБАЛ „Св. Марина“ (в двора на МБАЛ „Св. Анна“ /Окръжна болница/, „Цар Освободител“ № 100).


Открита телефонна линия на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности” за психологична подкрепа на деца/ученици, родители и педагогически специалисти


Националната телефонна линия за деца 116 111/денонощна


Актуална информация от СЗО за местата с разпространение на коронавирус:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/ 

 

Препоръки и насоки от СЗО за предприемане на предпазни мерки:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.epi-win.com/ 

Уважаеми ученици, родители и колеги, бъдете отговорни към своето здраве и здравето на околните!

Информация