В ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ излезе вторият брой на училищния вестник „Междучасие“ създаден от клуб „Журналистическо творчество“. Средствата събрани от продажбите на вестника ще бъдат преведени по сметката на благотворителната кампания „Българската коледа“.

 

 

На 14.06.2018 г. се проведе публична изява на клуб "Народни танци" – Хоротека. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Християна Гигова.Гости на изявата бяха ученици от с.Градинарово.

 

 

 

 

На 15.05.2018 г. се проведе първата публична изява на клуб "Народни танци" – участие в изпращането на випуск 2018г.. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Християна Гигова.

 

 

 

На 19.04.2018 г. се проведе поредната публична изява на клуб "Фотография" – Портретна фотография. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светла Вълчева.

 

 

 

 

На 12.04.2018 г. се проведе поредната публична изява на клуб "Баскетбол" – Баскетболен турнир. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Веселка Христова.
Мачът беше изключително оспорван и завърши с равен резултат. На участниците бяха раздадени грамоти.

 

 

 

 

На 28.03.2018 г. се проведе последната публична изява на клуб "Сомелиерство" .
Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светлана Иванова.

 

 

 

На 24.03.2018 г. се проведе последната публична изява на клуб "Журналистическо творчество" – Обобщение. Отразени минали събития в ПГХРТ. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Невелина Нелкова. Членовете на клуб "Журналистическо творчество" припомнят част от отразените минали събития в ПГХРТ , както и че през м.май предстои издаването на втория брой на училищния вестник "МЕЖДУЧАСИЕ"!!!

 

 

 

 

На 06.03.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Сомелиерство" .
Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светлана Иванова.

 

 

 

На 21.02.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Мънисто" – Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Наталия Стефанова.
Учениците от клуба с голямо желание и ентусиазъм успяха да съберат средства от продажбата на изработените от тях бижута , аксесоари и арт-изделия, които ще бъдат преведени по сметката на благотворителната кампания „Българската коледа“.

 

 

 

В ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ излезе първият брой на училищния вестник „Междучасие“ създаден от клуб „Журналистическо творчество“. Средствата събрани от продажбите на вестника ще бъдат преведени по сметката на благотворителната кампания „Българската коледа“.

 

 

 

На 15.02.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Фотография" – Репортажна фотография. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светла Вълчева.
Членовете на клуб "Фотография" подбраха и отпечатаха снимки, направени от тях и отразяващи училищния живот.Най-сполучливите са подредени в изложба.

 

 

Информация