•  
 •  
   
 •  
 •  

 

 

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

Специалности

Организация на хотелиерството

Професия: Хотелиер

с разширено изучаване на Английски език

III- та степен на професионална квалификация

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

 

Балообразуване:

1. Удвоена оценка по Български език и литература и Математика от Национално външно оценяване;

2. Оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

3.  Оценките се превръщат  точки по скала определена от МОН


Учениците ще придобият знания по
:

 • организация на дейността в хотела;
 • изкуство за водене на преговори и осъществяване на професионални контакти с гостите на чужд език;
 • маркетинг и реклама, икономика и мениджмънт в хотелиерството;
 • прилагане на иновациите в туризма и технологията на хотелиерското обслужване;
 • работа с програмни продукти и познания за правната уредба в туризма. 

Възможности за реализация


Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на хотел или мотел;
• ръководител отдел в хотел;
• управител на къща за гости;
• управител на пансион;
• управител на къмпинг;
• аминистратор в хотел;

 

Специалност

Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения                                                                                                                            

Професия: Ресторантьор

с разширено изучаване на Английски език

III- та степен на професионална квалификация

Форма на обучение – дневна

Прием след основно образование

Срок на обучение – 5 години

Балообразуване:

1. Удвоена оценка по Български език и литература и Математика от Национално външно оценяване;

2. Оценките по Биология и здравно образование и География и икономика от свидетелството за завършено основно образование;

3.  Оценките се превръщат  точки по скала определена от МОН

Учениците ще придобият знания по:

 • подготовка на оферти и договори за кетъринг на български и английски език;
 • създаване на условия и организиране изпълнението на правилата за хигиенни и производствени практики и прилагане на системата HАССР в ресторантьорството;
 • организиране и контролиране технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта;
 • участие в посрещането, обслужването и изпращането на гостите;
 • планиране асортимента от ястия и напитки;
 • създаване и въвеждане на нови рецепти;
 • контрол на качеството и количеството на храната.

Възможности за реализация
Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности:
• управител на заведение за обществено хранене;
• управител ресторант;
• управител снекбар;
• главен готвач;
• отговорник търговска зала;
• салонен управител.

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 г.

Провеждане на тестове по:  
Български език и литература 17 юни 2019 г
Математика 19 юни 2019 г.
Издаване на свидетелството за завършено основно образование до 3 юли 2019 г. вкл.
Подаване на документи за участие в приема от 3.06.2019 до 5.06.2019 г. вкл.
Необходими документи:

Заявление за класиране по образец, желанията се посочват по низходящ ред;
Медицинско удостоверение;
Свидетелството за завършено основно образование;
Служебна бележка с оценките от изпитите.
 

Подаване на документи за участие в приема;

от 03 юли 2019 до 05 юли 2019г. вкл. 
Обявяване на списъците с приетите ученици на I етап на класиране до 11 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите ученици на I етап и подаване на заявление за участие в II етап до 16 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на списъците с приетите  на II етап до 18 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите на II етап до 22 юли 2019 г. вкл.
Обявяване броя на незаетите места II етап 23 юли 2019 г.
Подаване на документи за участие в III етап 24-25 юли 2019 г. вкл  
Обявяване на списъците с приетите  на III етап 29 юли 2019 г. вкл.
Записване на приетите на III етап 31 юли 2019 г. вкл.
Обявяване на броя на записалите се ученици и броя на незаетите места след III етап 01 август 2019 г.

Попълване на незаетите места след  III етап на класиране и записване /определя се от директора на училището/;

 

10 август 2019 г.

 

Необходими документи:

Заявление за класиране по образец
Медицинско удостоверение от личен лекар
Оригинал и ксерокопие на свидетелството за завършено основно образование
 

 

 

Прием в VIII за учебната 2018-2019 година

 

 

Календар

 

 

 

Контакти