•  
 •  
   
 •  
 •  

 

 

Изпити по професията

 

 • Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.  за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

 

ДЗИ

 

График за матури 2018г. – 12 клас

 

 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2018 г.

 

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – 21.05.2018 г., начало 8:00ч.

 

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -23.05.2018 г., начало 8:00ч.

 

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

 

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея ще се уточнят допълнително.

 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на – 2018 г. – очаквайте допълнителна информация

 

МАТУРА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017 г.

 

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – очаквайте допълнителна информация

 

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор – очаквайте допълнителна информация

 

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

 

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея по отделните предмети са от в периода  по график.

 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на 2018 г. – очаквайте допълнителна информация

 

Как се оценяват матурите 2018?

 

Скала за оценяване на матурите
Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т.  100 т.

 

 

Календар

 

 

 

Контакти