•  
  •  
     
  •  
  •  

 

 

Правилници и планове

1.Eтичен кодекс на училищната общност в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

2.Стратегия за развитие на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019 до 2020/2021

3.Годишен план за дейността на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

4.Програма за превенция на ранното напускане на училище в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

5.Програма за предоставяне на равни възможности на децата и учениците от уязвими групи на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

6.Доклад от проведено самооценяване на  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия от 2017/2018 до 2018/2019

7. План за дейността на координиращия екип за учебната в  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

8. План за противодействие на училищния тормоз  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2018/2019

9.Правилник за дейността 2017/2018

Заповед за утвърждаване - Правилник за дейността

10.Процедура за задържане на учениците в училище

11.Мерки за противодействие на тероризма

12.Механизъм за противодействие на училищния тормоз

Вътрешни правила за структура и организация на работната заплата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

13.Правилник за реда на ползване на училищен автобус

14.Инструктаж за пътуване с училищен автобус

15.Инструктаж за безопасно движение на училищен автобус

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В СИСТЕМАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

Календар

 

 

 

Контакти