СЪОБЩЕНИЕ

НА 13.01.2019Г. ОТ 17:30 ЧАС ЩЕ СЕ ШРОВЕДЕ РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГХРТ "ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ" ГР. ПРОВАДИЯ

 

ПРАВИЛНИК НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ
ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Информация