Матури 2020 – Дати за провеждане

Списък с датите за провеждане на държавните зрелостни изпити 2020 г.

Дати за матури 2020

Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (матури), както следва:

Сесия май-юни

 • Български език и литература – 1 юни, 2020 г., начало 8:00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 3 юни, 2020 г., начало 8:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

Сесия август-септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август, 2020 г., начало 8:00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2019 г. – 03 септември 2020 г.

 

Изпити по професията

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Информация за придобиване на първа СПК

Наредба 1 

Срок за подаване на заявление за първа СПК 

Заявление – изтегли оттук>>>

 

График за матури 2020 г. – 12 клас

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

Сесия май- юни

 • Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август – септември

 • Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

График за матури 2020

Сесия май-юни

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 04.03.2020 г. –17.03.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 18.05.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 18.05.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати за провеждане на матури 2020

5.) Оценяване на изпитните работи – 23.05.2020 г. – 08.06.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 12.06.2020 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 22.06.2020 г.

Сесия август – септември

1.) Подаване на заявления за допускане до ДЗИ(държавен зрелостен изпит) и издаване на служебна бележка – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.

2.) Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали –  до 24.08.2020 г.

3.) Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити – до 24.08.2020 г.

4.) Провеждане на държавни зрелостни изпити – дати на провеждане на матури 2020

5.) Оценяване на изпитните работи – 31.08.2020 г. – 08.9.2020 г.

6.) Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити – до 10.09.2020 г.

7.) Връчване на дипломите за завършено средно образование – до 14.09.2020 г.

 

Изпити по професията

 

 • Заповед № РД 09-4134/29.08.2017 г.  за определяне на дати за провеждане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация през учебната 2017/2018 година

 

ДЗИ

 

График за матури 2018г. – 12 клас

 

 

МАТУРА СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2018 г.

 

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – 21.05.2018 г., начало 8:00ч.

 

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор -23.05.2018 г., начало 8:00ч.

 

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

 

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея ще се уточнят допълнително.

 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на – 2018 г. – очаквайте допълнителна информация

 

МАТУРА СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017 г.

 

Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити (ДЗИ):
– Български език и литература – очаквайте допълнителна информация

 

Втори държавен зрелостен изпит (ДЗИ ) по избор – очаквайте допълнителна информация

 

Зрелостниците могат да избират за втората задължителна матура измежду предметите:

 

 • география и икономика;
 • биология и здравно образование;
 • философски цикъл;
 • история и цивилизация;
 • физика и астрономия;
 • математика;
 • химия и опазване на околната среда;
 • английски език;
 • френски език;
 • немски език;
 • испански език;
 • руски език;
 • италиански език.

 

Третата матура е по избор на абитуриентите и не е задължителна. Датите за нея по отделните предмети са от в периода  по график.

 

Резултатите от всички държавни зрелостни изпити ще бъдат обявени на 2018 г. – очаквайте допълнителна информация

 

Как се оценяват матурите 2018?

 

Скала за оценяване на матурите
Оценка Точки
Слаб 2 До 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т.  100 т.

 

 

Информация