Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:
080010112 
 obhvat@mon.bg

ЗАПОВЕД - СФО

ЗАПОВЕД - УКАЗАНИЯ

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА МАРТ СЕСИЯ - СФО

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОЕМВРИЙСКА РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - СФО

 
ЛИНК Публични снимки и информация за дейността в  ПГХРТ Цар Симеон Велики"
 
 
ЦЕЛЕВА ПОМОЩ НА СЕМЕЙСТВА НА ДЕЦА ДО 14-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ: 06.05.2021 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ: 29.04.2021 г.

Уважаеми родители и ученици,

Oрганизацията на учебния процес в периода от 05.05.2021 г. до 28.05.2021 г. е следната:

I. Присъствено обучение за учениците се провежда, съгласно график по календарни дни и утвърдено седмично разписание за втори учебен срок на учебната 2020/2021 година /публикувано на сайта на гимназията/:

  • на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX и XII клас
  • oт 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от IX, XI и XII клас
  • oт 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VIII, X и XI клас
  • ОРЕС – всички класове, които не са включени в графиците

 

СЪОБЩЕНИЕ: 29.04.2021 г.

Заповед №РД09-1028/29.04.2021 г. на МОН за обучение от разстояние в електронна среда в периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. за учениците от 5 до 12 клас

 

СЪОБЩЕНИЕ: 27.04.2021 г.

Успехи от Национално състезание по професии - регионален кръг

Гордост за нас е успехът, постигнат от Мирослава Ангелова,  ученичка от XIб клас.  Тя се класира за Национално състезание в категория "Най-добър млад готвач"в гр. София, Интер Експо Център на 13-14 май 2021 година, като постигна престижното пето място на Регионално състезание в гр. Русе.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ: 26.04.2021 г.

На 22.04. и 23.04.2021 г. се проведе Регионално състезание по професии в гр. Русе. В категория "Най-добър млад готвач" V-то място отиде при Мирослава Ангелова, ученичка от XIб клас. За "Най-добър млад сервитьор" III-то място отиде при Силвия, ученичка от XI а клас.

СЪОБЩЕНИЕ: 21.04.2021 г.

Стипендиите по ПМС №328/21.12.2017 г. за месец април 2021 г., на втори срок през учебната 2020/2021 година са преведени по сметките на класираните ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 09.04.2021 г.

Заповед №РД09-856/09.04.2021 г.  на МОН за обучението на учениците от V до XII клас, записани в дневна, вечерна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение в периода от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 09.04.2021 г.

Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 09.04.2021 г.
График  присъствено обучение на учениците за периода от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. включително.
Заповед №РД07-211/09.04.2021г. на директора за периода от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. включително присъствено обучение на учениците.
Заповед №РД07-212/09.04.2021г. и №РД07-213/09.04.2021г. на директора за периода от от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. включително присъствено обучение на учениците и по учебна и производствена практики за график на автобусите.
График   и списък  на автобуси за учениците в присъствено обучение  за периода от 12.04.2021г. до 23.04.2021г. включително
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 25.03.2021 г.
Постове по темата:
 
СЪОБЩЕНИЕ: 23.03.2021 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ: 19.03.2021 г.

Заповед №РД09-749/19.03.2021 г. за промяна провеждане на национални кръгове на олимпиади и национални състезания за периода от 22.03.2021 г до 31.03.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 19.03.2021 г.

Заповед № РД09-748/19.03.2021 г. на МОН в периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. обучението на учениците от 1 до 12 клас да се осъществява от разстояние в електронна среда

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 12.03.2021 г.
 
11.03.2021г.
Заповед №РД 620 / 11.03.2021 г. на кмета на Община Провадия за преустановяване на присъствието на образователен процес от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. включено за ученици от VIII до XII клас
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 03.03.2021 г.
 

Честит празник!


Приемете най – искрените ни поздравления по случай Националния празник на България – Трети март!
Нека на тази дата заедно се поклоним пред подвига на героите, извоювали Освобождението на България преди 143 години и да си припомним основанията за националната ни гордост.
Дано този ден да бъде неизчерпаем извор на сили и енергия в стремежа ни за по-добро бъдеще!
Желаем ви здраве, бодрост на духа и надежда!

 

 
СЪОБЩЕНИЕ: 02.03.2021 г.
За периода от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. включително учениците от 9а, 9б, 12а и 12б клас ще се обучават присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки.
Продължава обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, за учениците от 8а, 8б, 10а, 10б, 11а и 11б клас. За 10 и 11 клас часовете по учебна и производствена практика са присъствено.
ПОНЕДЕЛНИК /08.03.2021 г. и 15.03.2021 г. /  класовете 9а, 9б, 10б, 11а, 12а и 12б/;
ВТОРНИК /09.03.2021 г. и 16.03.2021 г. /  9а, 9б, 10б, 11а, 12а и 12б/;
СРЯДА /10.03.2021 г. и 17.03.2021 г. /  класовете 9а, 9б, 11б, 12а и 12б/;
ЧЕТВЪРТЪК /04.03.2021 г. и 11.03.2021 г. /  класовете 9а, 9б, 11б, 12а и 12б/;
ПЕТЪК /05.03.2021 г. и 12.03.2021 г. / класовете 9а, 9б, 10а, 12а и 12б/;
 
СЪОБЩЕНИЕ: 02.03.2021 г.
График  присъствено обучение на учениците за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително
Заповед №РД07-141/01.02.2021г. на директора за период от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително. включително присъствено обучение на учениците
Заповед №РД07-142/01.02.2021г. на директора за периода от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. включително присъствено обучение на учениците и по учебна и производствена практики за график на автобусите.
График  на автобуси за учениците в присъствено обучение  за периода от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. включително.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.03.2021 г.
 
Честит празник!
 
СЪОБЩЕНИЕ: 26.02.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 24.02.2021 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 23.02.2021 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 17.02.2021 г.
График  присъствено обучение на учениците за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително
Заповед №РД07-141/01.02.2021г. на директора за период от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително. включително присъствено обучение на учениците
Заповед №РД07-142/01.02.2021г. на директора за периода от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. включително присъствено обучение на учениците и по учебна и производствена практики за график на автобусите.
График  на автобуси за учениците в присъствено обучение  за периода от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. включително.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.02.2021 г.
График  присъствено обучение на учениците за периода от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително
Заповед №РД07-141/01.02.2021г. на директора за период от 04.02.2021г. до 17.03.2021г. включително. включително присъствено обучение на учениците
Заповед №РД07-142/01.02.2021г. на директора за периода от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. включително присъствено обучение на учениците и по учебна и производствена практики за график на автобусите.
График  на автобуси за учениците в присъствено обучение  за периода от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. включително.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 15.01.2021 г.
График  присъствено обучение на учениците по учебна и производствена практика за периода от 18.01.2021г. до 29.01.2021г. включително
Заповед №РД07-136/15.01.2021г. на директора за периода от 18.01.2021г. до 29.01.2021г. включително присъствено обучение на учениците по учебна и производствена практики
Заповед №РД07-137/15.01.2021г. на директора за периода от 18.01.2021г. до 29.01.2021г. включително присъствено обучение на учениците по учебна и производствена практики за график на автобусите.
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 21.12.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 18.12.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 07.12.2020 г.
Заявления за допускане до ДИ по теория и практика на професията сесия януари 2020/2021 година, се подават до 21.12.2020 г. включително в канцеларията на гимназията /9:00-16:00 часа/.
Тези от Вас, които не могат да дойдат до училището да разпечатат заявлението следва собственоръчно да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището: pghrt_veliki@abv.bg.
 

СЪОБЩЕНИЕ: 30.11.2020 г.

 Заповед №РД07-117/27.11.2020г. на директора за периода от 01.12.2020г. до 21.12.2020г. включително да продължи обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, за учениците от VIII до XII клас включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 24.11.2020 г.

 Заповед №РД07-115/24.11.2020г. на директора за периода от 25.11.2020г. до 30.11.2020г. включително да продължи обучението от разстояние в електронна среда /ОРЕС/, за учениците от VIII до XII клас включително.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 10.11.2020 г.

Заповед №РД 3409 / 10.11.2020 г. на кмета на Община Провадия за преустановяване на присъствието на образователен процес от 11.11.2020 г. до 24.11.2020 г. включено за ученици от VIII до XII клас

 

СЪОБЩЕНИЕ: 10.11.2020 г.

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

            При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.      По здравословни причини - подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

2.       По желание на родител или ученик -  подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се  представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

изтегли декларация

изтегли заявление

 

СЪОБЩЕНИЕ: 04.11.2020 г.

Стипендиите по ПМС №328/21.12.2017 г. за месеци октомври и ноември 2020 г., на първи срок през учебната 2020/2021 година са преведени по сметките на класираните ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия.
 

СЪОБЩЕНИЕ: 28.10.2020 г.

Заповед №РД09-2980 / 28.10.2020 г. на МОН за преустановяване на присъствието на образователен процес от 29.10.2020 г. до 11.11.2020 г. включено за ученици от VIII до XII клас

 

СЪОБЩЕНИЕ: 28.10.2020 г.

Заповед на МЗ за временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ: 12.10.2020 г.

 
Днес е последният ден за подаване на заявления за стипендии. Указания за подаване на документи за стипендии за I срок на учебната 2020/2021 година

изтегли указания

изтегли бланка на заявление

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 08.10.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 08.10.2020 г.
График за контролни и класни работи за първи срок в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия 2020/2021;
 
График за провеждане на проравнителни изпити на учениците от ДФО  и СФО от 9 до 12 клас за учебната 2020/2021 година на  ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия ;

 

 
СЪОБЩЕНИЕ: 08.10.2020 г.
Национален ден в подкрепа на борбата с рака на гърдата в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия
 
СЪОБЩЕНИЕ: 06.10.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 05.10.2020 г.

Честит Международен ден на учителя!

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.10.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.10.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.10.2020 г.
Заповед №РД-01-549/30.09.2020 г. на МЗ за въвеждане на временни противиепидимични мерки на територията на Република България, считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 23.09.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 22.09.2020 г.
22 септември – Ден на Независимостта на България! Честит празник!
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 18.09.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
СЪОБЩЕНИЕ: 18.09.2020 г.
 
Стипендии. Указания за подаване на документи за стипендии за I срок на учебната 2020/2021 година

изтегли указания

изтегли бланка на заявление

 

СЪОБЩЕНИЕ: 16.09.2020 г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

 
СЪОБЩЕНИЕ: 15.09.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 15.09.2020 г.
15 септември  Честит празник!

 

СЪОБЩЕНИЕ: 08.09.2020 г.

Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

Насоки за работата на системата на училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 08.09.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 06.09.2020 г.
6 септември – Ден на Съединението на България! Честит празник!
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.09.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 01.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020г. до 30.09.2020г.

Заповед за временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

Заповед за въвеждане на общи противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.

 
СЪОБЩЕНИЕ: 19.08.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 19.08.2020 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование 
 
 

Социална помощ за ученици

Предоставяне на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище за учебната 2020/2021 година

 

Семействата, чиито деца ще са в осми клас за учебната 2020/2021 година, могат да кандидатстват за еднократна помощ в размер на 250 лв.

Документите се подават в дирекции „Социално подпомагане“ по настоящ адрес след записване на детето в осми клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.

Помощта ще се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, с един жив родител и за деца, настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства

Със средствата може да се покрият част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи и др.

Помощта ще се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 05.08.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 05.08.2020 г.
Заповед №РД-01-452/04.08.2020 г. на МЗ за противоепидемичните мерки на територията на Република България, считано от 05.08.2020 г. до 31.08.2020 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 29.07.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 23.07.2020 г.
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява свободни места в ОСМИ КЛАС, професия "Хотелиер" и професия "Ресторанрьор"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 03.07.2020 г.

През месец юни 2020 година приключиха дейностите по Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове за учебната 2019/2020 година в ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия.

Броят на обхванатите ученици за учебната 2019/2020 година е 37, а групите са допълнителни обучения по:

1. Български език и литература "А" - Ръководител на група: Славена Янкова Горанова - Атанасова - 5 ученика от 10а клас;

2. Български език и литература "Б" - Ръководител на група: Юлия Иванова Чернева - 5 ученика от 10б клас;

3.Български език и литература "12" - Ръководител на група: Римма Петровна Димитрова - 5 ученика от 12 а/б клас;

4. Английски език "А" - Ръководител на група: Галина Герчева Георгиева - 5 ученика от 8а клас;

5. Английски език "Б" - Ръководител на група: Десислава Георгиева Недкова - 5 ученика от 8б клас;

6. Английски език "9" - Ръководител на група: Десислава  Илиева Ангелова - 5 ученика от 9а клас;

7. Математика "10" - Ръководител на група: Светла Вълчева Вълчева - 7 ученика от 10 а/б клас;

Проектът е за подкрепа на всички ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 
СЪОБЩЕНИЕ: 30.06.2020 г.
Заявления за допускане до ДЗИ сесия август-септември 2020 година, се подават от 01.07.2020 г. – 21.07.2020 г. в канцеларията на гимназията /8:00-16:00 часа/.
Учениците от 12 клас - минали години, подават заявление за явяване на поправителни изпити през месец август до 21.07.2020 г. в канцеларията на гимназията /8:00-16:00 часа/.
 
СЪОБЩЕНИЕ: 25.06.2020 г.
Випуск 2020 - доказаха, че макар и дистанционно 12 клас може да се завърши и успешно! Бъдете здрави, успешни и следвайте мечтите си!

 

СЪПБЩЕНИЕ: 20.06.2020 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 18.06.2020 г.
Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование Д01-134/08.06.2020 г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 17.06.2020 г.
От 17.06.20 г. до 19.06.20 г. зрелостниците могат да проверят изпитните си работи в ПГХРТ "Цар Симеон Велики", като носят документ за самоличност и подадат заявление.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 11.06.2020 г.
Чудесно представяне на нашите ученици на държавните изпити - теория и практика! Те доказаха, че макар и дистанционно 12 клас може да се завърши и успешно!
 
СЪОБЩЕНИЕ: 09.06.2020 г.
 
 

СЪОБЩЕНИЕ: 02.06.2020 г.

👩‍🏫Важно! Кой си провери банковите сметки от учениците на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия!?! 🤔

👉 Стипендиите по ПМС №328/21.12.2017 г. за месец юни 2020 г., за втори срок през учебната 2019/2020 година са преведени по сметките на класираните ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 🤩

 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 02.06.2020 г.
Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията ще се проведе на 05.06.2020 г. (петък).
Изпитите ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да се допуска струпване на учениците преди и след изпита пред училище.
Всеки зрелостник да бъде с лични предпазни средства (маска и ръкавици).

 
СЪОБЩЕНИЕ: 26.05.2020 г.
На 27.05.2020 г. /сряда/ и 28.05.2020 г. /четвъртък/ от 12.00 часа до 14.00 часа  в училище във фоаето на Първия етаж ще се раздават служебните бележки ДОПУСНАТ до ДЗИ. Тези от вас, които не могат да дойдат до училище да изпратят личен E-mail , за да можем да ви изпратим служебната бележка. В деня на явяването на ДЗИ  на 01.06.2020 г. . с/ можете да представите служебна бележка на хартиен носител или в електронен вариант.
 

СЪОБЩЕНИЕ: 12.05.2020 г.

👩‍🏫Важно! Кой си провери банковите сметки от учениците
на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия!?! 🤔 Избрахте ли си училище след 7-ми клас?!?🙄

👉 Стипендиите по ПМС №328/21.12.2017 г. за месец май 2020 г., за втори срок през учебната 2019/2020 година са преведени по сметките на класираните ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” гр. Провадия. 🤩

🔝Ако не сте направили своят избор за кандидатстване след 7-ми клас, напомням Ви, че имате възможност да станете част от нашето училище!🙏

 

СЪОБЩЕНИЕ: 07.05.2020 г.
Държавният зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература ще се проведе на 01.06.2020 г. (понеделник) от 9.00 часа.
Държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – теория на професията ще се проведе на 05.06.2020 г. (петък).
Изпитите ще бъдат проведени при спазване на предпазните епидемиологични мерки и няма да се допуска струпване на учениците преди и след изпита пред училище.
Всеки зрелостник да бъде с лични предпазни средства (маска и ръкавици).

 

СЪОБЩЕНИЕ: 03.04.2020 г.

Заповед №РД 01-219/02.04.2020 г. до отмяната на извънредното положение работодателите да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19.

Извънреден инструктаж във връзка със Заповед NoРД-01-124/13.03.2020 г.на МЗ с усложняващата се епидемична обстановка,свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и предписанията от ГИТ за предприети организационни и технически мерки за ограничаване на риска по работните места от разпространение на корона вирус.

 
 
АКТУАЛНА ИНФОРМАЗИЯ ЗА ТЕЛЕФОНИТЕ И Е-MAIL - тук

СЪОБЩЕНИЕ 30.03.2020г.

Дните до 12.04.2020 г. ще са непресъствени в училище

 

СЪОБЩЕНИЕ 30.03.2020г.

Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на МЗ за удължаване срока на противоепидемичните мерки до 12.04.2020 г., включително.

 
СЪОБЩЕНИЕ 30.03.2020г.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ТУРИЗЪМ ”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ”-ПРОВАДИЯ  ЕИК 103098602, представлявана от Тихомир Петров Тодоров – Директор и лицата, назначени по трудови правоотношения  дарят средствата за месец март 2020 година от фонд „Социално-битово и културно обслужване”  (СБКО) определени в размер 3 на сто от средствата за основните заплати на лице за МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ПРОВАДИЯ” ЕООД ЕИК 000090033, представлявана от д-р Светослав Неделчев Неделчев – Управител със служебен адрес: град Провадия, община Провадия, област Варна, улица „Желез Йорданов” № 1,

Парични средства на обща стойност в 864.00 лв. /осемстотин шестдесет и четири лева/.

Цел на дарението: закупуване на апарати за обдишване и медикаменти във връзка с епидемията от COVID-19 - МБАЛ „Царица Йоанна-Провадия” ЕООД.

 
 

СЪОБЩЕНИЕ: 30.03.2020г.

СЪОБЩЕНИЕ: 27.03.2020г.

Министерството на образованието и науката създаде Национална електронна библиотека на учителите.

В това хранилище за електронно съдържание https://e-learn.mon.bg/ има възможност за публикуване и споделяне на авторски обучителни, дидактически и методически материали за работа в електронна среда – видеоуроци, обучителни програми, иновативни методики, тестове, филми, упражнения, занимателна педагогика, презентации и най-вече проекти, които са свързани със самостоятелност при изпълнението в електронна среда. Те може да са изработени самостоятелно или в екип, като е необходимо да съответстват на държавните образователни стандарти и на учебните програми.

Хранилището е и платформа за популяризиране на изследователска, ученическа работа, мотивиращи елементи, обратна връзка, групова и индивидуална работа, създаване и прилагане на умения и др.

Авторските материали ще се разпределят по класове, по тематични направления и по вид на материала – за обучение, за самоподготовка и за изпитване.

Учителите могат да споделят своите идеи за насърчаване и повишаване на интереса и ефектите от дистанционното обучение сега, а после, когато то ще се прилага в различни варианти на присъственото обучение в клас, при самоподготовката, преподаването на интегрирано знание, проектно-базираното обучение и др.

 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 26.03.2020г.
Уважаеми колеги,
предвид това, че децата прекарват доста време в интернат и не винаги са под надзор на родител, изпращам Ви материал от сайта на Комисията за защита на личните данни.

 

СЪОБЩЕНИЕ 21.03.2020 г.

Заповед №РД-01-143/20.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 20.03.2020г.

Честита първа пролет!

 

СЪОБЩЕНИЕ 17.03.2020г.

Обръщение на министъра на образованието и науката

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 16.03.2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до  20.03.2020 г. включително .
Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат.
При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището.
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 16.03.2020г.
 
►График за провеждане на консултации и допълнителни обучения във връзка с въведено извънредно положение на територията на Република България

 

СЪОБЩЕНИЕ 16.03.2020г.

►Класиране на учениците за получаване на стипендия през втори срок на учебната 2019/2020 година

 

15.03.2020 г.

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надежна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един по нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепаи в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат изпозвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са електронни варианти на учебници, електронно четими учебници, както и електронни ресурси на редица доставчици. 

Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобрения обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
- Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
- Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
- Подгответе налично електронно устройство и при възможност - свързване с интернет;
- Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят.
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
- Обсъждайте с детето си кави са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
- Насърчавайте детето да бъде активно;
- Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
- Съдействахте на по-малките деца с нличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ;
- Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
- Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заеднона-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.
 
Началник на РУО - Варна

14.03.2020 г.

Образование в действие!

#корона#иновации#образование

 

Регионално управление на образованието в град Варна уведомява, че във връзка с обявеното извънредно положение в Република България със заповед на министъра на здравеопазването № РД 01-124/13.03.2020 година, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, от 16.03.2020 година във всички образователни институции в област Варна учебните занятия се прекратяват.
От понеделник във всички училища започват занятия в електронна среда.
Уважаеми ученици,
Времето, извън класните стаи не трябва да снижава образователната Ви активност и мотивираност. Наложително е да продължите да работите от вкъщи, по инструкции и задачи на учителите си, да продължавате да създавате нови умения и да развивате знанието си, активно да участвате в образованието си – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви подават по електронен път. Поддържайте активността си, като се упражнявате върху вече преподадените уроци. Търсете нови източници на информация и я вграждайте в собствената си компетентност, под ръководството на учителите си.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Бъдете дисциплинирани и отговорни! Към себе си, близките си и към обществото!
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители. Бъдете партньори на учителите! Работете екипно в името на израстването на децата си – физическо, личностно, гражданско.
Уважаеми директори и педагогически специалисти,
Призоваваме Ви да въведем иновациите си в действие; да използваме създалата се сложна ситуация, като приложим педагогическите си знания и умения и приведем работата си към дигиталното общуване с учениците и не допуснем пропуски в подготовката им и снижаване на образователни резултати; да направим голяма крачка към образование в дигитална среда:
●да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
● да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
● да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
● да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.
●да проявим обществена отговорност, солидарност и взаимопомощ – работете в електронните платформи, споделяйте електронни ресурси, проявете креативност при организирането на електронно обучение, свързвайте се помежду си, оказвайте си взаимопомощ.
 
Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.
Бъдете здрави и силни!
 

СЪОБЩЕНИЕ 13.03.2020г.

Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.

Заповед №РД-01-122/11.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на областите с регистриран потвърден случай на COVID-19

 
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ

За учениците от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия, напомняме Ви, че имате възможност да кандидатствате за отпускане на стипендия. Ако все още не сте кандидатствали или сте забравили.
👩‍🏫
Удължаване на срок за подаване на документи за стипендия до 12.03.2020г. включително
🗓

Успех!

 

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на МЗ за обявяване на грипна епидемия на територията на Република България считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г. включително

 

СЪОБЩЕНИЕ

Заповед №636/04.03.2020 г. на Кмета на Община Провадия за преустановяване на учебните занятия на територията на община Провадия за периода от 04.03.2020 г. до 06.03.2020 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 02.03.2020г. в градската галерия се състоя официалното награждаване на участниците в общинския конкурс, посветен на Националния празник на Република България. Ученици от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" взеха участие със свои рисунки, макети и постери. Инж. Жоро Илчев- кмет на Община Провадия- лично ги поздрави и им връчи грамоти за успешно представяне.

 

СЪОБЩЕНИЕ

По случай празника на Баба Марта, ПГХРТ "Цар Симеон Велики" организира "Благотворителен базар-изложба". Събраните средства ще бъдат дарени на дете в нужда.

СЪОБЩЕНИЕ

На 26.02.2020г. учениците от клуб "Училищна Медиация", като едни истински миротворци призоваха своите съученици да бъдат толерантни винаги, не само по време на отбелязването на "Световния ден в борба с тормоза".
Деня премина под мотото: "Училище без агресия - за по-добър и спокоен живот за всички нас!"

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.02.2020 г. ПГХРТ "Цар Симеон Велики" избра своят най - добър млад барман - Мийрем Реджебова от 11 Б клас.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от 11 и 12 клас специалност „Ресторантьор“ за пореден път показаха завидни умения при приготвяне и сервиране на уникални рецепти ястия в комбинация със специално подбрани български качествени вина.
В категория готвач на първо място се класира Крисияна Иванова от 12 Б клас, а в категория сервитьор – сомелиер на първо място се класира Габриела Кънева от 11 Б клас.
Крисияна и Габриела ще представят гимназията на регионалния кръг – състезание по професии в град Русе.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

През учебната 2019/2020 година Областния управител на област Варна, подкрепена от РУО – Варна, за представянето в учебните заведения на работещи модели за добро управление и политики на противодействие на корупцията и насърчаване на взаимодействието между институции, бизнес, граждански сектор и медии.
Във връзка с това на 18.02.2020 г. в ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се проведе среща на ученици с представител на сектор Икономическа полиция – Варна и Илиян Карагьозов - Заместник областен управител на област Варна.
Темата „Превенция и противодействие на корупцията“ е включена в годишния план за провеждане на час на класа в XII-ти клас.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

За учениците от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия, напомняме Ви, че имате възможност да кандидатствате за отпускане на стипендия. Ако все още не сте кандидатствали или сте забравили.
👩‍🏫
Срок за подаване на документи за стипендия до 10.03.2020г.

 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ:
►Седмично разписание II-РИ срок 2019/2020г. - изтегли
 
 
СЪОБЩЕНИЕ:
Срок за подаване на документи за стипендия от 10.02.2020 г. до 10.03.2020 г.
Видове месечните стипендии:
1. постигнати образователни резултати - от 5.50 до 6.00;
Необходими документи:
> Заявление-декларация по образец;
> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка;
> Копие от документ с номера на банковата сметка;
2. подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането - от 4.00 до 5.49
Необходими документи:
> Заявление-декларация по образец; /декларацията трябва да бъде коректно попълнена,като се вписват всички доходи/;
> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка;
> Копие от документ с номера на банковата сметка;
> Служебни бележки, удостоверяващи доходите на семейството за предходните шест месец ;/от август 2019 до януари 2020/ 568.33лв
> За родители пенсионери – документ от пенсионен отдел в НОИ за получените през периода пенсии разпределени по месеци;
> Служебни бележки от Агенцията по заетостта за безработните родители;
> Нотариално заверена декларация при безработни родители, нерегистрирани в Агенцията по заетостта;
> Служебна бележка от училището, в което учат други деца - членове на семейството, в която трябва да се посочи дали получават стипендия - в какъв размер и за какъв период;
> Служебна бележка от Социално подпомагане за получени детски надбавки или други помощи; Съдебно решение за издръжка /при разведени родители,отнети родителски права или други решения/;
> За родители, които по време на искания период са били в болнични е необходима служебна бележка за получените болнични от НОИ.
> За родители, които работят в чужбина е необходимо да се представи документ от работодателя за получените доходи в съответната валута за посочения период. Документът да е преведен на български език от лицензиран преводач.
> За родители които имат собствени фирми е необходимо да се представи служебна бележка с получените брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат.
> За родители, които са земеделски производители да се представи служебна бележка с получените брутни доходи за периода с данните на фирмата и изходящ номер и подпис и печат.
3. подпомагане на ученици с трайни увреждания;
Необходими документи: > Заявление-декларация по образец;
> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка;
> Копие от документ с номера на банковата сметка;
> Копие решение за ТЕЛК на ученика;
4. ученици без родители.
Необходими документи:
> Заявление-декларация по образец;
> Копие от лична карта, за тези без банкова сметка;
> Копие от документ с номера на банковата сметка;
> Копие смъртен акт/
 
 
СЪОБЩЕНИЕ:
Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 06 февруари - 07 февруари 2020 г. включително.
Учениците трябва да се върнат в класните стаи отново на 10 февруари 2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ:
Във връзка с дадено задължително предписание от РЗИ-Варна и съгласно чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, училищата от област Варна преустановяват учебни занятия за периода 28 януари - 5 февруари 2020 г. включително

 

СЪОБЩЕНИЕs:

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 24.01.2020 г., учениците от група "Технологии и предприемачество "В света на професията"" по Занимания по интереси в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия с ръководител Ноя Динкова. За щастие, съществуват много позиции, които ни позволяват да реализираме и най-шантавите си фантазии. Като ученици почти всички знаем с какво искаме да се занимаваме, когато пораснем. Някои от тези мечти са наистина креативни. Казват, че ако си избереш професия, която обичаш и ти носи пари, няма да ти се налага да работиш нито един ден от своя живот. Дали пътят към мечтаната, не е професия "Счетоводител"!?!

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ:
На 23.12.2019 г. на тържествена церемония в зала 119 при Община Провадия ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ получиха награди и грамоти във връзка с инициативата „Направих добрина“
Категория „Пример за подръжание“ – Асан Османов – 8 Б клас
Категория „Достойна постъпка“ – Пламена Добрева – 10 А клас
Категория „Достойна постъпка“ – Константин Койчев – 11 Б клас
Категория „Достойна постъпка“ – Павел Димитров – 11 Б клас
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ:
Учениците от групата "Училищна медиация" към ПГХРТ "Цар Симеон Велики" събраха сумата от 160лв. по време на Подвижния коледен базар в подкрепа на каузата "Българската Коледа".
Благодарим на всички съграждани, които ги посрещнаха, изслушаха и подкрепиха в тази инициатива.
Събраните средства са преведени по сметката на БНТ.
 
СЪОБЩЕНИЕ:
На 19.12.2019г. се проведе първата публична изявя на групите от "Занимания по интереси" - " Сомелиер- професия на бъдещето"; " Кулинарната магия в света на технологиите" и "Народни танци" по повод коледните празници под нодслов " На по чаша греяно вино и коледни изкушения под ритъма на народна музика". Учениците под ръководството на Светла Иванова,Илияна Цанкова и Християна Гигова успяха да сътворят Коледна магия и Ви желаят светли празници

СЪОБЩЕНИЕ:
На 19.12.2019г. ученици от групата "Училищна медиация" към ПГХРТ "Цар Симеон Велики", организират "Подвижен Коледен базар" в подкрепа на "Българската Коледа". В часовете между 13ч. и 15ч. групи ученици ще продават домашни коледни сладки по централния площад на града. Ще посетят търговски вериги; частни офиси и кантори; държавни и общински организации.
НЕКА ВСИЧКИ ЗАЕДНО ДА ДАРИМ НАДЕЖДА НА ДЕТЕ В БЕДА!

СЪОБЩЕНИЕ:
Събраните средства ще бъдат преведени по сметката на "Българската Коледа", а платежното нареждане ще бъде сканирано и публикувано на страницата на училището.

СЪОБЩЕНИЕ:
На 09.12.2019г. ПГХРТ "Цар Симеон Велики" се включи в благотворителния коледен базар, организиран от община Провадия. Средствата ще бъдат събрани общо от всички институции и доброволци, взели участие в базара и ще бъдат дарени за хора в нужда от общината,след гласуване.

 

СЪОБЩЕНИЕ:
На 6 декември 2019г. в Интер Експо Център, Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), в качеството си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и по Програма „ Европейски корпус за солидарност“ на Европейската комисия, организира конференция „20 години Център за развитие на човешките ресурси – „Еразъм+“ – „Changing lives, Opening minds“. Участие взе и ПГХРТ "Цар Симеон Велики", гр. Провадия. Събитието беше открито от г-жа Мария Габриел – Еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж. Последваха приветствени речи от г-н Красимир Вълчев, Министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев, Министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. Събитието беше свързано и с още един значим повод – отбелязване 20-годишнината от създаването на Центъра за развитие на човешките ресурси. Във втората част на Конференцията се проведе панелна дискусия с модератор г-жа Моника Панайотова, заместник-министър на българското председателство на Съвета на ЕС 2018г., и участници г-жа Янка Такева, Председател на Синдиката на българските учители, проф. Любен Тотев, Председател на Съвета на ректорите, г-жа Красимира Брозиг, Главен секретар на Националната агенция за Професионално образование и обучение, г-н Петър Николов, Заместник-министър на образованието и науката, г-жа Валентина Дейкова, Национален EPALE координатор, г-н Николай Павлов, Заместник-министър на младежта и спорта и г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на Център за развитие на човешките ресурси. Всеки участник в дискусионния панел имаше възможност да представи визията си за Програма „Еразъм“ в периода 2021–2027 и да даде препоръки за развитието на секторите на образованието, обучението и младежта в рамките на новата програма. По време на събитието участниците в Конференцията имаха възможност да разгледат изложението „И аз умея“. ПГХРТ продължава да работи по проекти по програма Еразъм + и през следващата година, като изпрати 20 ученика на работен стаж в гр. Милано, Италия.
 
СЪОБЩЕНИЕ:
На 09.12.2019г. ПГХРТ "Цар Симеон Велики" се включи в благотворителния коледен базар, организиран от община Провадия. Средствата ще бъдат събрани общо от всички институции и доброволци, взели участие в базара и ще бъдат дарени за хора в нужда от общината,след гласуване.

СЪОБЩЕНИЕ:
На 13.01.2020 г. (понеделник) от 17.30 часа ще се проведе родителска среща във връзка с избиране на членове на Обществения съвет при ПГХРТ "Цар Симеон Велики"
СЪОБЩЕНИЕ:

На 30.11.2019 г. в спортна зала град Варна, за трета поредна година ПГХРТ "Цар Симеон Велики" участва в кулинарен фестивал "Да споделим Никулден"
Учениците приготвиха испанска салата с риба тон и пресни зеленчуци; роле от бяла риба с пюре от спанак, целина, мариновани тиквички и булгур; немски ябълков щрудел. За кулинарните си умения участниците получиха плакет и диплом за отлично представяне.

СЪОБЩЕНИЕ:
На 21.11.2019г. в навечерието на Празника на Християнското семейство , Кристина Красьова ученичка в 12 Б клас получи награда за успеха си в конкурса "Есенен листопад" . В трета възрастова група,тя бе отличена на второ място. Наградите бяха връчени лично от кмета на община Провадия.
СЪОБЩЕНИЕ:

В навечерието на празника на народните будители, Община Провадия награди талантливите деца на нашия град. Селена Стоева от 11 б клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ получи награда за участието си в извънкласни национални състезания.
 
СЪОБЩЕНИЕ:
От участието на ПГХРТ “Цар Симеон Велики” в благотворителната кампания “Дарение вместо цветя“ за Дари се събраха 285.00 лв. Благодарим на всички, които подкрепиха каузата!
 
СЪОБЩЕНИЕ:
С тържествено връчване на Europass сертификати АЕ/БГ и works сертификати от компания Мундус на 30-тимата участвали ученика, ПГХРТ завърши осъществяването на първия си проект по програма Еразъм + "Врата към нови възможности" 2018г.
 

СЪОБЩЕНИЕ:
На 16.09.19 г. всички автобуси сутринта ше тръгнат ЕДИН ЧАС ПО - КЪСНО от графика, а на обяд ЕДИН ЧАС ПО - РАНО от графика.
 

 

СЪОБЩЕНИЕ:
На 13.01.2019 г. (понеделник) от 17.30 часа ще се проведе родителска среща във връзка с избиране на членове на Обществения съвет при ПГХРТ "Цар Симеон Велики"

 

СЪОБЩЕНИЕ:

На 30.11.2019 г. в спортна зала град Варна, за трета поредна година ПГХРТ "Цар Симеон Велики" участва в кулинарен фестивал "Да споделим Никулден"
Учениците приготвиха испанска салата с риба тон и пресни зеленчуци; роле от бяла риба с пюре от спанак, целина, мариновани тиквички и булгур; немски ябълков щрудел. За кулинарните си умения участниците получиха плакет и диплом за отлично представяне.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.11.2019г. в навечерието на Празника на Християнското семейство , Кристина Красьова ученичка в 12 Б клас получи награда за успеха си в конкурса "Есенен листопад" . В трета възрастова група,тя бе отличена на второ място. Наградите бяха връчени лично от кмета на община Провадия.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

В навечерието на празника на народните будители, Община Провадия награди талантливите деца на нашия град. Селена Стоева от 11 б клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ получи награда за участието си в извънкласни национални състезания.

СЪОБЩЕНИЕ

От участието на ПГХРТ “Цар Симеон Велики” в благотворителната кампания “Дарение вместо цветя“ за Дари се събраха 285.00 лв. Благодарим на всички, които подкрепиха каузата!

СЪОБЩЕНИЕ:

В часовете по учебна практика по допълнителни дейности в туризма, учениците от 12 "а" клас се запознаха с част от културното носледство на Провадия, като посетиха Историческия музей в града. Разгледаха експонатите и участваха в беседи свързани с културния туризъм.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

 

Класиране на учениците за видове стипендии през първи учебен срок на учебната 2019/2020г. - тук

Изплащане на стипендиите по банков път от 15-то до 30-то число на месеца, а ученици с не навършени години по касов път до откриване на банкова сметка/лична карта.

Стипендии за месеци ОКТОМВРИ и НОЕМВРИ. 2019г. - изплащане от 15 до 20 ноември.2019г.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

С тържествено връчване на Europass сертификати АЕ/БГ и works сертификати от компания Мундус на 30-тимата участвали ученика, ПГХРТ завърши осъществяването на първия си проект по програма Еразъм + "Врата към нови възможности" 2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ:
На 16.09.19 г. всички автобуси сутринта ше тръгнат ЕДИН ЧАС ПО - КЪСНО от графика, а на обяд ЕДИН ЧАС ПО - РАНО от графика.

 

СЪОБЩЕНИЕ:

ПГХРТ "Цар Симеон Велики", обявява едно свободно място в  10 клас, професия Хотелиер

 

СЪОБЩЕНИЕ:

ПГХРТ "Цар Симеон Велики", обявява шест свободно място в  10 клас, професия Ресторантьор

 

СЪОБЩЕНИЕ: 20.08.2019гл
ПГХРТ "Цар Симеон Велики", обявява едно свободно място за учител по биология и география. Документи за кандидатстване се подават в канцеларията на училището.
За допълнителна информация:
тел: 0518-4-51-74, 0877138506, e-mail: pghrt_veliki@abv.bg

 

СЪОБЩЕНИЕ:

ПГХРТ "Цар Симеон Велики", обявява едно свободно място в  8 клас, професия Хотелиер.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ: 01.07.2019г.
От 01.07.2019 г. до 12.07.2019 г. подаване на заявления за допускане до ДЗИ, сесия август - септември 2019 г.


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ: 21.06.2019г.
Учениците от самостоятелна форма на обучение могат да подават заявление за първа поправителна сесия от 21.06.2019 г. до 05.07.2019 г.

 
 

СЪОБЩЕНИЕ: 30.05.2019Г.

По традиция в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия се проведе мероприятие "Ден на отворените врати".

Седмокласници от Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" с. Градинарово, Основно училище "Васил Левски" с. Бозвелийско и Основно училище "Христо Ботев" с. Житница с интерес и въодушевление "вкусиха" атмосферата, в която създаваме професионалисти.
По - смели ученици участваха при подготовката на коктейли по време на презентацията. За финал гостите опитаха хапки предварително подготвени от възпитаници на гимназията.

 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 28.05.2019г.

На 30 май 2019г. /четвъртък/ от 13:30 часа, ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия организира ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ!

Заповядайте и станете част от нашето училище!

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 16.05.2019г.

За втора поредна година ПГХРТ "Цар Симеон Велики" печели проект финансиран по програма "Еразъм +". Този път е предвидена мобилност на една група от 20 ученици, които ще проведат международна практика в град Милано, Италия през месец юни 2020 година. Учениците ще практикуват професиите изучавани в ПГХРТ "Цар Симеон Велики".

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 15.05.2019Г.

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2019
 
 
СЪОБЩЕНИЕ:10.05.2019Г.
Учениците завършили през минали години, които ще се явяват на поправителна сесия подават заявление на 15.05.2019 г. до 13.00 часа.
Поправителната сесия ще се проведе на 16.05.2019 г. от 8.00 часа и от 13.00 часа, и на 17.05.2019 г. от 8.00 часа
 
СЪОБЩЕНИЕ: 03.05.2019Г.
На 3 май 2019г. Кристина, Сияна и Александър от 11 б клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" взеха участие в състезание " Твоят отпадък е моя суровина" , организирано от РУО Варна. Ученеците представиха макет, свързан с кръговата икономика в модерните професии и представиха достойно училището ни.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 03.05.2019Г.
На 03.05.2019г се проведе първото състезание по медиация в ПГХРТ „Цар Симеон Велики“. Участници бяха членовете на клуб по “Училищна медиация", сформиран по проект на МОН - "Занимания по интереси", с ръководител Невелина Нелкова.

Жури бяха Недялко Недялков от 12б клас и Гюлджан Али от 11а клас, които миналата година участваха в "Национално състезание за медиатори" в гр.Варна.
Грамоти от днешното състезание получиха:
Най-добър медиатор - Йоана Иванова - 8б клас;
Актьорско майсторство - Рада Фимитрова - 8б клас и Крисияна Иванова - 11б клас;
Участие в " състезание по медиация" - Станислав Михайлов 11б клас. 
Йоана, Рада и Крисияна ще получат възможност за включване в сетрифициращо обучение за медиатори, организирано от Институт Итера гр. Варна

СЪОБЩЕНИЕ: 23.04.2019Г.
На 23.04.2019 г. РУО Варна организира в хотел "Черно море" Уъркшоп със съдействието на гимназии от областта. Ученици от 11 и 12 клас при ПГХРТ"Цар Симеон Велики" се включиха в събитието и представиха апетитни кулинарни изделия.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 22.04.2019Г.
Кристина Красьова и Зейджан Юмерова от 11 Б клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" участваха в общински конкурс "Парад на природата", посетен на международния ден на Земята, който се проведе в Ламбова къща на 22.04.2019 г. Те се включиха в аранжировка на живи цветя и спечелиха първо място във възрастова група 8 - 12 клас.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 22.04.2019Г.
Недялко Недялков от 12 Б клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" успя да се пребори за престижното четвърто място на националното състезание "Най - добър млад барман", гр. Пловдив - 2019 г. Грабна и наградата за най - атрактивен състезател.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 11.04.2019Г.
На 11.04.2019 г. Гюлджан Сали Али от 11 А клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" участва в първото национално състезание "Най - добър млад хотелиер", което се проведе в хотел "Интернационал", к.к. Златни пясъци
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 11.04.2019Г.
Учениците при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се включиха в благотворителната кампания „Аз вярвам и помагам“.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 28.03.2019Г.
На 28.03.2019 г. се проведе училищен кръг на състезанието "Най - добър млад хотелиер". Участие в състезанието взеха ученици от 10 и 11 клас. Квалифицирано жури излъчи победителя - Гюлджан Сали Али от 11 А клас, която продължава с участието в Националното състезание "Най - добър млад хотелиер" и "Най - добър млад аниматор" на 11.04. - 13.04.2019 г. в к.к. "Златни пясъци"
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 19.03.2019Г.
Минка Христова - сервитьор, Недялко Недялков - барман, Лъчезар Жечев - готвач, ученици от 12 Б клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ взеха участие в регионалния кръг на състезанието по професии в град Велико Търново от 14.03.2019г. до 16.03.2019г.

Недялко впечатли журито с невероятния коктейл, който приготви на Black box за 4 минути.
Лъчезар приготви уникално меню, което се хареса освен на журито и на гостите.
Минка продължава участието си в националния кръг на състезанието в град Пловдив през месец април.

СЪОБЩЕНИЕ 22.02.2019Г.

На 22.02.2019 г. на учениците участвали в проект "Ученически практики" и в състезанието по медиация Тихомир Тодоров - директор на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" тържествено връчи грамоти и сертификати.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 27.02.2019г.
Ден на розовата фланелка. Учениците от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия отбелязаха “Международния ден за борба с насилието и тормоза в училище", като изработиха табло с което показаха своята съпричастност. Раздадоха лентички на учители и съученици, които са символ на днешния ден.
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 22.02.2019г.
На 22.02.2019 г. ПГХРТ "Цар Симеон Велики" избра своят най - добър млад барман - Недялко Недялков от 12 Б клас.
 
СЪОБЩЕНИЕ 18.01.2019г.
На 22.02.2019 г. в ПГХРТ "Цар Симеон Велики" ще се проведе избра най - добър млад барман.
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 29.01.2019г.: 

Във връзка с решение на Областна оперативна комисия за ръководство, координация и контрол в борбата с грипа и в изпълнение на предписанията на Регионална здравна инспекция гр. Варна  се преустановява учебния процес от 30.01 до 04.02.2018г. включително. На 05.02.2019г. междусрочна ваканция. На училище на 06.02.2019г. /сряда/.

 

СЪОБЩЕНИЕ 22.01.2019г.:

Съгласно Заповед РД 03-12/22.01.2019г. на Директора на РЗИ Варна, Заповед 163/22.01.2019г. на Кмета на Община Провадия и Заповед РД 07-211/22.01.2019г. на Директора на ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия, учебните занятия се преустановяват от 22.01. до 29.01.2019 г. включително. Възобновяване на учебните занятия – на 30.01.2019 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 16.01.2019Г.

Неучебни дни от 16.01.2019г. до 20.01.2019г. включително, поради регистрирана висока заболеваемост  от грип на учениците.

 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 07.01.2019г.

 

 


СЪОБЩЕНИЕ 07.1.2019
ПГХРТ "Цар Симеон Велики"- Провадия обявява едно свободно място в 10 А клас- професия "Хотелиер"

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 19.12.2018Г.

Днес 19.12.2018 г. на тържествена церемония в зала 119 при Община Провадия ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ получиха дипломи и грамоти във връзка с инициативата „Направих добрина“

Специална награда за БЛАГОРОДНО СЪРЦЕ - Ерджан Кямилов от 10А клас
Специална награда за ДОСТОЙНА ПОСТЪПКА - Атанаска Янакиева, Росица Янакиева, Мийрем Реджебова и Габриела Кънева от 10Б клас

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 14.12.2018г.

На 14.12.18 г. ученици от 10, 11 и 12 клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" приготвиха кулинарни изкушения за благотворителния базар. Бяха събрани парични средства в размер на 300 лв., които ще бъдат преведени по сметката на Христо.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 06.12.2018 г.
Ученици завършили 12 клас, които НЕ СА ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО държавен изпит по теория и практика на професията, могат да ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ НА 21.12.2018 г. в деловодството на училището.

 

СЪОБЩЕНИЕ 06.12.2018
ПГХРТ "Цар Симеон Велики"- Провадия обявява едно свободно място в 8 А клас- професия "Хотелиер".

 

СЪОБЩЕНИЕ 03.12.2018 г.

Учениците Кристина, Александра и Виктор от 11 Б клас и Звезделина от 12 Б клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" взеха участие в ежегодния благотворителен фестивал "Декемврийска трапеза", който се проведе на 02.12.2018 г в ДКС гр. Варна.
Кристина, Александра, Звезделина и Виктор се класираха на трето място в категория "Предястие и десерт"


 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 13.11.2018 г.

Стипендиите по ПМС № 328/21 декември 2017г. за месеци Октомври и Ноември на първи срок през учебната 2018/2019 година са преведени по сметките на класираните ученици от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия.

За учениците от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" гр. Провадия на които се разкрива банкова сметка в Централна Кооперативна Банка АД - гр. Провадия  с родител за получаване на банкова карта.

 
 
СЪОБЩЕНИЕ 13.11.2018г.
Днес в хотел "Черно море" гр.Варна, тържествено бяха връчени наградите на участниците в "Първото за света състезание по медиация между ученици", организирано от Институт Итера. Възпитаниците на Пгхрт Провадия бяха наградени в следните категории:
Селена Стоева 10б кл.- 3-то място за най-добър медиатор
Недялко Недялков 12б кл.- 1-во място за най-добър медиатор

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 12.11.2018г.

Ученици от Пгхрт Провадия, участвали в "обучение за медиатори" днес присъстват на 2-ри етап от обучението и вземат участие в първо за страната ни състезание по медиация.

 

 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ 01.11.2018г.
 
 

"Нека Денят на св. Йоан Рилски да се превърне в Ден на народните будители, в празник на големите българи, за да събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес към дейците на миналото ни."

 

 

                               
В навечерието на 1 ноември-Деня на народните будители, Община Провадия награди учениците Ангел Фанков и Пламена Добрева при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“, завоювали призови места през изтеклата учебна година, на национални състезания.
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 31.10.2018г.

“Един час прекаран в четене е час , откраднат от Рая!”
По случай седмицата посветена на Националния маратон на четенето ученици от 8-ми, 10-ти и 11-ти клас при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" посетиха градската библиотека "Цончо Родев", където с интерес четоха произведения от великите класици на българката литература. Въодушевени от допира с книгите учениците цитираха Виктор Юго, казвайки че "Книгите са приятели! Безстрастни, но верни."

 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 22.10.2018
Срокът за подаване на заявление за явяване на редовна ноемврийска сесия на ученици от самостоятелна форма на обучение е до 31.10.2018 г.
Сесията започва на 12.11.2018 г.
Ученици, които не са подали заявление нямат право да се явят на редовна ноемврийска сесия.
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 11.10.2018

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ 2018

1.Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“2018г.

 

2.Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“2018г.

 

3.Списък на училищата, одобрени с Решение № 720 от 11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на безжични мрежи 2018г.

 

4.Задължителни минимални изисквания към изграждане на безжични (тип WiFi) мрежи в училища 2018г.

 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 10.10.2018
ПГХРТ "Цар Симеон Велики"- Провадия обявява едно свободно място в 8 А клас- професия "Хотелиер" и едно свободно място в 8 Б клас- професия "Ресторантьор" .
 
СЪОБЩЕНИЕ 05.10.2018
 
 
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 17.09.2018
Спорна и успешна нова учебна година на всички ученици, учители и родители! На добър час!
 
 
 
 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 14.09.2018

 

СЪОБЩЕНИЕ 15.09.2018
На 15.09. ученици от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" се включиха в инициативата "Да изчистим България" и изчистиха двора на училището. Така в чиста и приятна обстановка посрещнахме първия учебен ден.
 

СЪОБЩЕНИЕ 01.09.2018

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 27.07.2018:
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява, че след трети етап на класиране в 8 клас, професия "Хотелиер" и професия "Ресторантьор" има свободни места.

Необходими документи за кандидатстване:
Свидетелство за основно образование-оригинал
Медицинско свидетелство от личния лекар

 

 

 

От месец Март 2018 година стартира Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” участват в дейностите по проекта съвместно с партньори от 10 фирми в туристическия бранш.
Практиката се провежда в рамките на 240 часа в реална работна среда, под ръководството на опитни наставници. Учениците усъвършенстват придобитите в училище професионални умения по професиите "Ресторантьор" и "Хотелиер".

Успешно приключилите практиката ученици получават сертификат и парична стипендия.

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 17.07.2018

От 03.07.2018 ученици от 10 и 11 клас са на стаж по производствена практика в хотел Мелиа Гранд Ермитаж, хотел Интернационал и верига хотели Грифид в к.к. Златни пясъци. Учениците работят в реална работна среда, прилагайки знанията и уменията придобити през учебната година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 06.07.2018:
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" обявява, че след първи етап на класиране в 8 клас, професия "Хотелиер" има свободни места.
Желаещите ученици могат да подадат документи от 20.07.18г. до 24.07.18г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 05.07.2018:
до 23.07.18 г. вкл. учениците от самостоятелна форма на обучение подават заявление за явяване на втора поправителна сесия.

 

 

От месец Март 2018 година стартира Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” участват в дейностите по проекта съвместно с партньори от 10 фирми в туристическия бранш.
Практиката се провежда в рамките на 240 часа в реална работна среда, под ръководството на опитни наставници. Учениците усъвършенстват придобитите в училище професионални умения по професиите "Ресторантьор" и "Хотелиер".

Успешно приключилите практиката ученици получават сертификат и парична стипендия.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 04.07.2018:
Излязоха резултатите от първото класиране след 7 клас.
Записването на приетите ученици е от 04.07.18 г. до 06.07.18 г. задължително.

 

СЪОБЩЕНИЕ 26.06.2018
Учениците от клуб Мънисто при ПГХРТ "Цар Симеон Велики" представиха пред своите съученици ръчно изработените от тях бижута. За всеки гражданин закупил вестник „Междучасие“ на 24.06.18 издаден от клуб Журналистическо творчество при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ имаше подарък ръчно изработено бижу.
 

 

От месец Март 2018 година стартира Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” участват в дейностите по проекта съвместно с партньори от 10 фирми в туристическия бранш.
Практиката се провежда в рамките на 240 часа в реална работна среда, под ръководството на опитни наставници. Учениците усъвършенстват придобитите в училище професионални умения по професиите "Ресторантьор" и "Хотелиер".

Успешно приключилите практиката ученици получават сертификат и парична стипендия.

 

 

 

 

Отново успешна продажба на втория брой от училищния вестник "Междучасие"!

Благодарим на жителите на гр.Провадия, които се включиха в каузата на учениците от Пгхрт Провадия ! Предстой внасянето на събраните средства по банковата сметка на "Българската Коледа".

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 15.06.2018
На 22.06.2018 г. ще се раздават Дипломи за средно образование и Свидетелства за професионална квалификация от 14.00 часа в зала 303.

 

От месец Март 2018 година стартира Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” участват в дейностите по проекта съвместно с партньори от 10 фирми в туристическия бранш.
Практиката се провежда в рамките на 240 часа в реална работна среда, под ръководството на опитни наставници. Учениците усъвършенстват придобитите в училище професионални умения по професиите "Ресторантьор" и "Хотелиер".

Успешно приключилите практиката ученици получават сертификат и парична стипендия.

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 14.06.2018
На 14.06.2018 г. се проведе публична изява на клуб "Народни танци" – Хоротека. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Християна Гигова.Гости на изявата бяха ученици от с.Градинарово.
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 10.06.2018
По традиция в ПГХРТ "Цар Симеон Велики", гр.Провадия се проведе мероприятие "Ден на отворените врати".

Седмокласници от с.Градинарово, с.Царевци и с,Житница с интерес и въодушевление "вкусиха" атмосферата, в която създаваме професионалисти.
По - смели ученици участваха при подготовката на коктейли по време на презентацията. За финал гостите опитаха хапки предварително подготвени от възпитаници на гимназията.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

13.06.2018

От месец Март 2018 година стартира Проект BG05M2OP001-2.006-0001 „Ученически практики – Фаза 1“ , съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики” участват в дейностите по проекта съвместно с партньори от 10 фирми в туристическия бранш.
Практиката се провежда в рамките на 240 часа в реална работна среда, под ръководството на опитни наставници. Учениците усъвършенстват придобитите в училище професионални умения по професиите "Ресторантьор" и "Хотелиер".

Успешно приключилите практиката ученици получават сертификат и парична стипендия.

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 29.05.2018
ЗА КУПАТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
 
СЪОБЩЕНИЕ 24.05.2018
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 22.05.2018
В навечерието на най-светлия празник на духовността, писмеността и просветата - 24 май, си припомняме, че този ден не е просто поредният официален празник, а деня в който българския народ, под величествените звуци на "Върви, народе възродени!", се прекланя пред славата на българското слово и отдава почит, преклонение и уважение.

С пожелания за вдъхновение и успехи, за творчески и лични постижения!

 
СЪОБЩЕНИЕ 16.05.2018
На 15.05.2018 г. се проведе първата публична изява на клуб "Народни танци" – участие в изпращането на випуск 2018г.. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Християна Гигова.

 

 

 

 

 

ИЗПРАЩАНЕ НА ВИПУСК 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 10.05.2018
На 9 май 2018 година в механа „Войводи“ – гр. Провадия се проведе кулинарният конкурс-изложение „Вкусното изкуство“. Изложението бе част от проекта на Община Провадия „Бялото злато на Европа“.

Журито беше много затруднено да определи победителите в конкурса. Под председателството на шеф Иван Звездев работиха прецизно и останалите членове от неговия състав: Анатоли Атанасов – заместник-кмет на Община Провадия, Гергана Аврамова – администратор на кулинарния блог „Супичка“, шеф Владимир Василев - член на Българската асоциация на професионалните готвачи, шеф Димитрина Петрова – главен готвач в механа „Войводи“ – гр. Провадия. 
Мерелин, Минка, Недялко, Велико и Мариан, ученици от 11 б клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ спечелиха 3-то място в раздел основно ястие за „Задушено свинско месо шпиковано със зеленчуци, бордирано с бекон, сос от печено и гарнитура“.

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 09.05.2018
Пламена Добрева, ученичка от 8 а клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“спечели златен медал от Международния конкурс за компютърна рисунка ,,Творчество без граници'' гр. Хасково 2018 , под патронажа на Eврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество Мариела Габриел. 

Пламена Добрева посещава школата по Пластична живопис към ЦПЛР - ОДК гр.Провадия с р-л Теодора Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 02,05,2018
На 26.04.2018 г. в „Юнашки салон“ – гр.Варна се проведе национално състезание по професия „Най-добър млад барман“. Ангел Михайлов от 11 б клас при ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се състезава с най-добрите бармани от 18 професионални гимназии по туризъм от цяла България, като достойно защити традициите на гимназията да участва на националния кръг от състезанията по професии.
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ: 25.04.2018
ПГХРТ "Цар Симеон Велики" спечели проект "Врата към нови възможности", финансиран от Европейската комисия по програма "Еразъм +".
Предвидена е мобилност на две групи от по 15 ученици, които ще проведат международна практика в град Сарагоса, Испания през месец април и май 2019 година.
Учениците ще практикуват професиите изучавани в ПГХРТ "Цар Симеон Велики"
 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 25.04.2018

 

На 24.04.2018г. в час на класа се проведе дискусия на тема "Ранните бракове". Представители на ЦОП и здравни медиатори запознаха учениците от 8-ми и 9-ти клас с проблема с ранното отпадане от училище и рисковете от ранните бракове,като излъчиха филм по действителен случай и презентация.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 19.04.2018
На 19.04.2018 г. се проведе поредната публична изява на клуб "Фотография" – Портретна фотография. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светла Вълчева.
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 13.04.2018
По повод провеждането и организирането на национална инициатива "Лесовъд за един ден", на 12.04.2018 г. , ученици от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" участваха в мероприятието на тема "Опазване на българската гора от пожари".
 
 
 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 13.04.2018
На 12.04.2018 г. се проведе поредната публична изява на клуб "Баскетбол" – Баскетболен турнир. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Веселка Христова.
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 11.04.2018
По случай седмицата на гората ДГС гр. Провадия и ЦПЛР ОДК, организираха конкурс за Горска композиция на тема "България-част от зелена Европа". Кристина и Крисияна от ПГХРТ "Цар Симеон Велики" се класираха на първо място във възрастова група 8-12 клас.
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ 02.04.2018
От 30.03.18 г до 01.04.18 г. в град Русе се проведе регионалният кръг от националното състезание по професии.

Ученици от ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се състезаваха в майсторство по професиите:
Най – добър млад готвач – Мерилин Танжу от 11 Б клас, най – добър млад сервитьор – Елица Бисерова от 11 Б клас и най – добър млад барман – Ангел Михайлов от 11 Б клас.
Състезателите дадоха заявка за висок професионализъм и бяха оценени по достойнство, като Ангел Михайлов получи отлична оценка и се класира за националния кръг в гр. Варна.

 

 

 

 

 

 

 

 

На 31.03.18г. в ресторант „Рапонги“ се проведе Пролетна вечер на туризма, организирана от Варненска туристическа камара.
Звезделина Златева, Лъчезар Жечев и Тони Иванов, ученици от 11 Б клас на ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ се включиха в кулинарно изложение „Цветя в чинията“ и карвинг.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЪОБШЕНИЕ 28.03.2018
На 28.03.2018 г. се проведе последната публична изява на клуб "Сомелиерство" .

Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светлана Иванова.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 24.03.2018
На 24.03.2018 г. се проведе последната публична изява на клуб "Журналистическо творчество" – Обобщение. Отразени минали събития в ПГХРТ. Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Невелина Нелкова. Членовете на клуб "Журналистическо творчество" припомнят част от отразените минали събития в ПГХРТ , както и че през м.май предстои издаването на втория брой на училищния вестник "МЕЖДУЧАСИЕ"!!!
 
 
 
 

 

СЪОБЩЕНИЕ 13.03.2018
Стипендиите за месеци февруари, март и април  ще се преведат до 13.04.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 13.03.2018
Национална кухня с клуб "Бит, традиции и културно изкуство". Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Римма Димитрова.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 09.03.2018г.

От 05.03.2018г. до 6.03.2018г. включително, ученици подават заявление за ДЗИ в деловодството на училището.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 07.03.2018
На 07.03.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Здравословно хранене" .

Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител инж.Валентина Железова

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 06.03.2018
На 06.03.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Сомелиерство" .

Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светлана Иванова.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 28.02.2018г.

1. Със заповед 446 от 28.02.2018г. на Кмета на Община Провадия за неучебен ден е обявен 28.02.2018г.

2. Със заповед РД 09-347 от 28.02.2018г. на Министъра на образованието и науката дните 01.03 и 02.03. се обявяват за неучебни

3. 05.03.2018г. /понеделник/ е неучебен и неработен ден във връзка с Националния празник на България.

4. Учебните заниятия се подновяват на 06.03.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 26.02.2018г.

Във връзка с усложнената метрологична обстановка и обявените неучебни дни срокът за подаване на документи за стипендия се удължава до 08.03.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 21.02.2018
На 21.02.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Мънисто" – Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Наталия Стефанова.

Учениците от клуба с голямо желание и ентусиазъм успяха да съберат средства от продажбата на изработените от тях бижута , аксесоари и арт-изделия, които ще бъдат преведени по сметката на благотворителната кампания „Българската коледа“.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 21.02.2018
В ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ излезе първият брой на училищния вестник „Междучасие“ създаден от клуб „Журналистическо творчество“. Средствата събрани от продажбите на вестника ще бъдат преведени по сметката на благотворителната кампания „Българската коледа“.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 15.02.2018
На 15.02.2018 г. се проведе втората публична изява на клуб "Журналистическо творчество" – Отразяване на личната история на победителя от Конкурса за творческо любовно стихотворение.Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен раст
еж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Невелина Нелкова. 
Членовете на групата "Журналистическо творчество" взеха интервю от свой любим учител. След проведен конкурс за творческо любовно стихотворение, г-жа Юлия Чернева /преподавател по БЕЛ/, беше избрана с цел да сподели за нужните умения и тънкости при писането на поезия. Задавани и бяха въпроси както от лично, така и от професионално естество. Цялото интервю ще бъде поместено в следващия брой на вестник "Междучасие" през м.юни, заедно с някои от нейните творби.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 14.02.2018

На 14.02.2018 г. се проведе презентация на клуб "Сомелиерство". Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Светлана Иванова.

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 07.02.2018
На 07.02.2018 г. приготвяне на ястия с клуб "Бит, традиции и културно изкуство". Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Римма Димитрова.

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 31.01.2018
Със заповед на РЗИ - Варна, за периода 31.01.2018 г. - 06.02.2018 г., се преустановява учебния процес в училищата на територията на област Варна

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 29.01.2018

Подаване на заявление за първа поправителна сесия СФО до 09.02.2018г.

 

СЪОБЩЕНИЕ 24.01.2018
На 24.01.2018 г. презентация с клуб "Бит, традиции и културно изкуство". Клубът е сформиран по проект на МОН - BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове с ръководител Римма Димитрова.