Добре дошли

 

      ПГХРТ Цар Симеон Велики”  гр. Провадия има богата история на своето възникване и утвърждаване /предистория. Няколко пъти образователното учреждение променя своя статут.
         До 1996г. училището е съществувало като Междуучилищен център по труд, техника и технологии  /МУЦ/. 

        От 01.09.1996г. МУЦ  е  пребразуван в Професионално техническо училище /ПТУ/ със  заповед на  Министъра  на образованието науката  и технологиите.

       На 14.04.1997г. на свое заседание Учителския съвет решава  ПТУ да носи иметоЦар Симеон Велики”. Като има предвид, че му е отредена част от сградата с основите на първото класно училище в града, което се е именувалоЦар Симеон”,  логично ПТУ  носи името на тази велика личност-символ на Златния век на България. През този период е изработено и знамето на училището с копринени конци върху вишнево-червена коприна. Извезан знак с Царството на България през царуването на Цар Симеон Велики –  картата, отворена книга, крепостна кула, буквите АБ с отворен пергел. От другата страна на знамето е извезано ПТУ „Цар Симеон Велики” гр.Провадия.

        Държавният план-прием се е осъществявал след завършен 6 клас с 3-годишен курс на обучение по специалностите: работник в кухня, шивач-моделиер и мебелист.

        На 12.11.1997г.  училището е настанено в нова сграда - ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А, в която е и до днес.

        През 2007 година ПТУ е преобразувано в Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм /ПГХРТ/ „Цар Симеон Велики”.

        Променя се и срока на обучение:4-годишен с прием след 8 клас.Учениците се обучават по следните специалности: сервитьор-барман, хотелиер, ресторантьор и екскурзовод.

     Всяка година традиционно се провежда състезание между младите специалисти, обучаващи се в професионалната гимназия. Това се превръща в своеобразен празник на творчество и професионална изява. Най-добре подготвените участници в последствие представят училището на регионални и национални състезания.

        Към днешна дата в професионалната гимназия се обучават над 220 ученика в 10 паралелки по специалностите: хотелиер, ресторантьор и екскурзовод.

      В  училището работят висококвалифицирани специалисти, владеещи съвременните методи и средства на обучение. Те помагат на учениците да придобият професионални умения и навици. Учениците в реална среда, т.е в заведенията за хранене и развлечения в града където могат да отработят практическите навици по изкуството на приготвяне на храната и обслужване на посетителите.     

 

 

Информация

 

 

Календар

 

 

 

Контакти

Изтегли тук: >> Актуална информация за телефони и е-mail

 

 

 

 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на  сигнали към екипите за обхват на деца и ученици:

080010112 

 е-mail: obhvat@mon.bg