Добре дошли                                          

 

 

ПГХРТ „Цар Симеон Велики”  гр. Провадия има богата история на своето възникване и утвърждаване /предистория. Няколко пъти образователното учреждение променя своя статут.

До 1996г. училището е съществувало като Междуучилищен център по труд, техника и технологии  /МУЦ/. 

От 1.09.1996г. МУЦ  е  пребразуван в Професионално техническо училище /ПТУ/ със  заповед на  Министъра  на образованието науката  и технологиите.

На 14.04.1997г. на свое заседание Учителския съвет решава  ПТУ да носи името „Цар Симеон Велики”. Като има предвид, че му е отредена част от сградата с основите на първото класно училище в града, което се е именувало „Цар Симеон”,  логично ПТУ  носи името на тази велика личност-символ на Златния век на България. През този период е изработено и знамето на училището с копринени конци върху вишнево-червена коприна. Извезан знак с Царството на България през царуването на Цар Симеон Велики –  картата, отворена книга, крепостна кула, буквите АБ с отворен пергел. От другата страна на знамето е извезано ПТУ „Цар Симеон Велики” гр.Провадия.

Държавният план-прием се е осъществявал след завършен 6 клас с 3-годишен курс на обучение по специалностите: работник в кухня, шивач-моделиер и мебелист.

  • На 12.11.1997г.  училището е настанено в нова сграда - ул. „Св.Св.Кирил и Методий” №82А, в която е и до днес.

  • През 2007 година ПТУ е преобразувано в Професионална гимназия по хотелиерство, ресторантьорство и туризъм /ПГХРТ/ „Цар Симеон Велики”.

Променя се и срока на обучение:4-годишен с прием след8 клас.Учениците се обучават по следните специалности: хотелиер,ресторантьор и екскурзовод.

Всяка година традиционно се провежда състезание между младите специалисти, обучаващи се в професионалната гимназия. Това се превръща в своеобразен празник на творчество и професионална изява. Най-добре подготвените участници в последствие представят училището на регионални и национални състезания.

Към днешна дата в професионалната гимназия се обучават 186 ученика в 8 паралелки по специалностите: хотелиер и ресторантьор.

В училище работят висококвалифицирани специалисти, владеещи съвременните методи и средства на обучение. Те помагат на учениците да придобият професионални умения и навици. Учениците в реална среда, т.е в ресторантите и кафенетата на града могат да отработят практическите навици по изкуството на приготвяне на храната и обслужване на посетителите.       

 

 

Информация