Проект „Врата към нови възможности – придобиване на международен опит в професионалното обучение” с договор номер 2019-1-BG01-KA102-061903

 

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“  стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението,  младежта и спорта.Програма „Еразъм+“ подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Линкове

Официална страница на Програма "Еразъм+"

Платформа за разпространение на резултатите на Програма "Еразъм+"

Изпълнителна агенция за образование, аудио-визия и култура (EACEA)

Калкулатор на разстоянията

Обща покана по Програма "Еразъм+" за 2019 г.

30 години Програма "Еразъм" (1987-2017)

Уебинари

Видео уроци

 

Файлове за сваляне

2018 Декларация за бюджетен разпоредител

Насоки за оценка на финансов капацитет

2018 II.6 Annex VET Learning agreement

2018 II.7 Annex VET Staf Mobility Agreement

2018 v2 II.8 Annex VET Grant Agreement traineeships

2018 II.9 VET Quality commitment

 

Файлове за сваляне на ПГХРТ

 

Публикации по проекта:
 

Снимки:  Родителска среща по проект "Еразъм +" - тук

Снимки:  Събеседване с ученици от ПГХРТ по програма "Еразъм +" - тук

Снимки:  Кандидатстване за  програма "Еразъм +" - тук

Снимки:  Въпроси и отговори за  програма "Еразъм +" - тук

Снимки:  Интерес сред учениците  за  програма "Еразъм +" - тук

Вестник: Общински вестник "Провадия плюс" - брой 46 /страница 8/

Вестник: Общински вестник "Провадия плюс" - брой 40 /страница 6/
Вестник: Общински вестник "Провадия плюс" - брой 39 /страница 5/

Facebook: https://www.facebook.com/pghrt.veliki/timeline?lst=100001413722611%3A100004925980743%3A1565802660YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QfPNoDSI-XE&feature=share

 

 

 

 

Дейностите, продуктите и информацията, изложена в тази секция отразява единствено гледната точна на автора и Европейската комисия не носи използваното , по какъвто и да било начин, на съдържащата се в тях информация.

Информация