Проекти

 

*Проект BG05M20P001-2.004-0004 "Твоят час" 2016/2017  2017/2018

ЛИНК Официална страница по проект "Твоят час" фаза 1 

ЛИНК Официална страница по проект "Твоят час" фаза 2

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по проект "Твоят час"

ЛИНК към Документи по проект "Твоят час"

ЛИНК Анкетна карта по проект "Твоят час"

ЛИНК Заявление и декларация за информирано съгласие по проект "Твоят час"

ЛИНК Индивидуална образователна карта по проект "Твоят час"

ЛИНК Инструкция по проект "Твоят час"

ЛИНК РУО ВАРНА по проект "Твоят час"

ЛИНК МОН по проект "Твоят час"

 

*Проект BG05М2ОP001-2.006-0001 "Ученически практики" 2017/2018

ЛИНК Официална страница по проект "Ученически практики" 

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по проект "Ученически практики"

ЛИНК към Документи по проект "Ученически практики"

ЛИНК РУО ВАРНА по проект "Ученически практики"

ЛИНК МОН по проект "Ученически практики"

 

*Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "КПС"

*Проект BG051PO0001-4.2.05 "УСПЕХ"

*Проект BG051PO001-3.3.07-0001 "Ученически практики"

 

Програми

ЛИНК МОН по Национални програми

ЛИНК Публични снимки и информация за дейността от ПГХРТ по Национални програми

*Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без отсъствия"

*Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа"

*Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"

Информация