ДИРЕКТОР
ТИХОМИР ТОДОРОВ
тел.0877 138 506

e-mail: pghrt_veliki@abv.bg


ЗАМЕСТНИК - ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА  ДЕЙНОСТ

                                                                   инж. ВАЛЕНТИНА ЖЕЛЕЗОВА                                                                           тел.0877 27 54 58

 

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ

РОСИНА РУСЕВА

тел. 0892 92 50 25

e-mail: rosi_30061991@abv.bg


ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

Кремена Цонкова

тел. 0877 24 82 13

 

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЗИЯ ЗА ТЕЛЕФОНИТЕ И Е-MAIL - тук

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Юлия Чернева
 • Славена  Горанова-Атанасова
 • Римма Димитрова
 • Десислава Недкова

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

 • Десислава Недкова
 • Галина Георгиева
 • Светлина Димитрова

 

РУСКИ ЕЗИК

 • Римма Димитрова
 • Десислава Недкова

 

МАТЕМАТИКА

 • Светла Вълчева

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

 • Нанка Попова
 • Светла Вълчева

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

 • Свилен Йорданов
 • Славена Горанова-Атанасова

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

 • Свилен Йорданов
 • Ивелина Стоянова

 

ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ

 • Невелина Нелкова
 • Свилен Йорданов
 • Славена Горанова-Атанасова

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 • Нанка Попова
 • Ивелина  Стоянова

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА

 • Тихомир Тодоров
 • Нанка Попова
 • Жана Парушева

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 • Тихомир Тодоров
 • Светла Вълчева
 • Нанка Попова

 

МУЗИКА

 • Ивелина Стоянова
 • Гриша Ганев - лектор

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

 • Ивелина Стоянова
 • Руска Йорданова - лектор

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

 • инж. Веселка Върбанова
 • Стойка Велева - лектор

 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРАКТИКА

 • инж. Валентина Железова
 • Светлана Иванова
 • инж. Гергана Ангелова
 • Росица Кирова
 • Илияна Цанкова
 • Ноя Динкова
 • Християна Гигова
 • Жана Парушева

 

ПСИХОЛОГ

 • Невелина Нелкова


ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 • Радостина Кънева - чистачка
 • Дияна Кръстева - чистачка
 • Веселин Денков - общ работник / огняр
 • Добри Добрев - шофьор на автобус
 • Борис Върбанов - шофьор на автобус
 • Светльо Трифонов - охрана

 

 

 

Информация