Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите.

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите.

План за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите.

Взаимодействието между училищната общност и родителите.

Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите "Модерни учители и родители - партньорство между училището и семейството"

Структура на семейството и ролята на родителите в училищния живот - ПГ „Св.Димитър Солунски“, гр. Белослав

COVID 19 новото предизвикателство пред семейството и училището - ОУ “Д р Петър Берон” с. Приселци общ. Аврен, обл. Варна

Групи за бърза комуникация: УЧИТЕЛИ - РЪКОВОДСТВО; УЧИТЕЛИ - РОДИТЕЛИ; УЧИТЕЛИ - УЧЕНИЦИ - СУ „Елин Пелин “, гр. Варна, III ОУ „Ангел Кънчев “, гр. Варна

Моите права и правата на другите - екип на СУ "Д. Дебелянов", гр. Варна и РУО - Варна

Професия ветеринарен лекар - Кариерно ориентиране

Професия граничен полицай - Кариерно ориентиране

От малка мечтая да стана…. Сладкар

Информация