•  
  •  
     
  •  
  •  

 

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 2019/2020 

 

МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ УЧИЛИЩНИ АВТОБУСИ  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Автобус

 

Маршрут

Населено място

 

„Otoyol“ Рег. № В 26 72 РК

І ОУ „Хр. Смирненски“

гр. Провадия

06:20 ч. – гр. Провадия – с. Житница – 06:45 ч. – с. Царевци – гр. Провадия

Връщане: 14:30 ч.

Царевци

06:50 – гр. Провадия – с. Тутраканци – 07:20 ч. гр. Провадия

Връщане: 15:00 ч.

Тутраканци

07:25 – гр. Провадия – с. Златина – с. Венчан – с. Златина – гр. Провадия

Връщане: 16:00 ч.

Златина

Венчан

„Пежо“ Рег. № В 04 12 КС

СУ „Д. Благоев“

гр. Провадия 

06:15 – гр. Провадия – 06:25 – с. Храброво – 06:30 – с. Комарево – 06:45 – гр. Провадия

Връщане: 15:45 ч.

Храброво

Комарево

06:45 – гр. Провадия – 07:00 – с. Рояк – 07:10 – с. Чайка – 07:25 – гр. Провадия

Рояк

Чайка

Връщане: 14:30 – гр. Провадия – 14:45 – с. Рояк – 14:55 – с. Чайка – 15:10 – с. Цонево – 15:15 – с. Величково – 15:45 – гр. Провадия

Рояк

Чайка

Цонево

Величково

07:25 – гр. Провадия – 07:35 – с. Петров дол – 07:40 – с. Староселец – 07:55 – гр. Провадия

Връщане: 16:55

Староселец

Петров дол

„Isuzu“ Рег. № В 24 73 РК

ПГХРТ „Цар Симеон Велики“ гр. Провадия

 

05:40 – гр. Провадия – 06:10 – с. Величково – 06:20 – с. Цонево – 06:30 – с. Гроздьово – 06:40 – с. Бързица – 06:50 – с. Бозвелийско – 07:00 – гр. Провадия

Гроздьово

 

Цонево

 

Величково

Връщане: 14:30 – гр. Провадия – 14:40 – с. Бозвелийско – 14:50 с. Бързица – 15:00 – с. Гроздьово – 15:25 – гр. Провадия

Бозвелийско

Бързица

Гроздьово

07:05 – гр. Провадия – 07:15 – с. Бозвелийско – 07:25 – гр. Провадия

Връщане: 15:30 ч.

Бозвелийско

07:30 – гр. Провадия – 08:00 – с. Снежина – 08:30 – гр. Провадия

Връщане: 16:00 ч.

Снежина

„Isuzu“ Рег. № В 18 47 ВР

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Градинарово

с. Градинарово – 06:10 – с. Черноок – 06:20 – с. Славейково – с. Градинарово – гр. Провадия

Връщане: 15:45 ч. – гр. Провадия – с. Градинарово – с. Черноок – с. Славейково – с. Градинарово

Славейково

Черноок

Градинарово

07:00 – гр. Провадия – с. Кривня – с. Равна – гр. Провадия

Връщане: 15:00 ч.

Кривня

Равна

07:30 – гр. Провадия – с. Градинарово – с. Снежина – с. Градинарово

Връщане: 16:30 ч. – с. Градинарово – с. Снежина – с. Градинарово

Снежина

„Hyundai“ Рег. № В 14 37 РС

ОбУ „Св. Св. Кирил и Методий“  с. Блъсково

06:15 – гр. Провадия – с. Блъсково – гр. Провадия

Връщане: 14:40 ч.

Блъсково

06:50 – гр. Провадия – с. Овчага – с. Черковна – с. Блъсково

 

Черковна

Овчага

Връщане: 13:50 – с. Блъсково – с. Овчага – с. Храброво – с. Комарево – гр. Провадия

Храброво

Комарево

Овчага

Връщане: 16:30 – с. Блъсково – с. Храброво ДГ – с. Овчага – с. Черковна – гр. Провадия

Храброво

Овчага

Черковна

07:20 – с. Блъсково – с. Храброво ДГ – с. Комарево – с. Храброво – с. Блъсково

Комарево

Храброво

Връщане: 16:00 ч. с. Блъсково – с. Храброво – с. Комарево – с. Блъсково

Комарево

07:45 – с. Блъсково – с. Черноок – с. Градинарово – с. Блъсково

Връщане: 13:30

Градинарово

Черноок

„Hyundai“ Рег. № В 09 05 КТ

ОУ „Хр. Ботев“ с. Житница

06:10 – гр. Провадия – 06:20 – с. Добрина – 06:30 – с. Манастир – с. Житница – 06:50 – гр. Провадия

Връщане: 14:30 ч. гр. Провадия /Център/ – 14:35 – І ОУ и ПГХРТ –  с. Житница – 15:00 ч. – с. Манастир – 15:20 – с. Добрина – с. Житница – гр. Провадия

Добрина

Манастир

07:00 – гр. Провадия – с. Житница – 07:30 – с. Манастир – 07:40 – с. Житница

Връщане: 16:00 ч. с. Житница – с. Манастир – с. Житница – гр. Провадия

Манастир

07:40 – с. Житница – 07:50 – гр. Провадия /ПГХРТ/ – 07:55 гр. Провадия /Център/

Връщане: 15:30 ч. гр. Провадия /Център/  – 15:35 ч. – гр. Провадия /ПГХРТ/ – с. Житница

Житница

 

 

 

 

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ПГХРТ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ 2018/2019

ТРАНСПОРТНА СХЕМА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 2018/2019

Календар

 

 

 

Контакти